Metruk binalar yıkılacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale ve Kepez’deki metruk bina envanterinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda,insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar yıkılacak,  çevre kirliliği ortadan kaldırılarak, her türlü kötü olaylara ortam oluşturulmasına engel olunacak.

İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazların, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılması nedeniyle Çanakkale ve Kepez Belediyeleri ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli tedbir ve önlemleri almak için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın görevlendirmesiyle bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan Metruk Bina Tespit Komisyonu İl Müdürü Ömer Bolat başkanlığında bir araya geldi. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Belediye Başkanlığı, Kepez Belediye Başkanlığı, Çanakkale Tapu Müdürlüğü ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan Metruk Bina Tespit Komisyonu toplantıda, yapılacak çalışmalara ilişkin bazı kararlar aldı. Buna göre, farklı müdürlüklerde bulunan metruk bina envanterlerinin bir araya getirilip envanter çalışmasının tek liste haline dönüştürülmesi ve ayrıca sahada belirlenen binaların birebir inceleme ve tespitinin yapılarak mevcut durum, mülkiyet sahipliğinin ve binanın tescilli olup olmadığının tespit edilerek metruk bina sayısının kesinleştirilmesi kararlaştırıldı. Yapılan tespit sonucu mülkiyet bilgileri ve şahıs bilgileri belirlenecek. Ardından ilgili Belediye gerekli yasal kararları alacak. Tebligat işlemlerinin sonrasında 3194 sayılı İmar Kanununa göre Metruk Binalara ilişkin yasal süreçler tamamlanarak metruk binalar ortadan kaldırılacak. Yapılacak işlemlerle, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların yıkılarak,  hem çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması hem de kötü olaylara ortam oluşturulmasına engel olunması planlanıyor. 

PAYLAŞ