İş dünyasının ihtiyacı; itimat 

​​​​​​​TÜRKONFED ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliği, GÜNMARSİFED desteği ve ÇASİAD ev sahipliğinde ‘Türkiye'nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Sorunları’ Politika Notu toplantı serisi Çanakkale ile devam etti. Toplantıda, politika notunun yazarı olan Av.Mehmet Gün, iş dünyasının ve girişimcilerin üretim ve istihdam sağlaması için yatırım ve kazanç fırsatları olmasının yeterli olmadığını, girişimcilerin temel ihtiyaçlarının: önlerini görebilmek, ileriye yönelik plan yapabilmek, yatırımlarını ilgilendiren konularda idarenin zamanında ve isabetli kararlar alacağına itimat edebilmek, bu kararları öngörebilmek ve kestirebilmek, haklarını ihlal eden durumlarda haklarının etkili bir şekilde koruyabilmek olduğunu belirtti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Daha İyi Yargı Derneği, üye federasyonlarından Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) desteği ve Çanakkale Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ÇASİAD) ev sahipliğinde 14 Mayıs 2019 tarihinde Çanakkale Kolin Otel’de yapılan toplantıda “Demokratikleşme ve Kalkınma” ilişkisine vurgu yapılan TÜRKONFED Politika Notu açıklandı. Toplantıda, politika notunun yazarı olan Av.Mehmet Gün, Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

 

ÇASİAD ve GÜNMARSİFED TÜRKONFED Politika Notuna destek verdi

 

ÇASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran, GÜNMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tamer Çelik, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇASİAD Geçmiş Dönem Başkanı Erdal Akarsu yaptıkları hoş geldiniz konuşmalarında ekonomi ve hukukun üstünlüğünün beraber ilerleyeceğini vurgulayarak, TÜRKONFED Politika notuna verdikleri ortak desteği dile getirdiler. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇASİAD Geçmiş Dönem Başkanı Erdal Akarsu TÜRKONFED Tanıtım filmi ile yapmış olduğu sunumla katılımcılara TÜRKONFED hakkında bilgilendirmede bulundu.

 

Av.Mehmet Gün: “Demokrasi sürdürülebilir ekonomik gelişme ve refah artışı sağlar”

 

Daha sonra kürsüye gelen ‘Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu: Yargı, Hesapverirlik ve Temsilde Adalet’ kitabının da yazarı olan Avukat Mehmet Gün, orta gelir seviyesi ile orta demokrasi seviyesi arasında net bir paralellik görüldüğünü ve demokrasinin sürdürülebilir ekonomik gelişme ve refah artışı sağladığını dile getirdi. Sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı bir ekonomik kalkınma için hukukun üstünlüğünün gerekliliğine vurgu yapan Gün, ancak böyle bir ortamda sürdürülebilir kazancın, yatırım ve iş fırsatlarının ortaya çıkabileceğini vurguladı. 

 

Av. Gün, hukukun ekonominin damarları olduğunu, ekonominin gerilemesi veya ilerlemesinin hukukun üstünlüğünde gerileme veya ilerlemeye bağlı olduğunu, iş dünyasının ve girişimcilerin üretim ve istihdam sağlaması için yatırım ve kazanç fırsatları olmasının yeterli olmadığını, girişimcilerin temel ihtiyaçlarının: önlerini görebilmek, ileriye yönelik plan yapabilmek, yatırımlarını ilgilendiren konularda idarenin zamanında ve isabetli kararlar alacağına itimat edebilmek, bu kararları öngörebilmek ve kestirebilmek, haklarını ihlal eden durumlarda haklarının etkili bir şekilde koruyabilmek olduğunu belirtti. Bu güven ortamını güçler ayrılığı, yargının kurumsal ve işlevsel bağımsızlığı, kamu kurumları arasında ve kamu ile vatandaşlar arasında hukukun üstünlüğünün sağlanması ile mümkün olduğunu, kamuda hukukun üstünlüğünün ise başta yargı olmak üzere kamu kurumları ve görevlilerinin yargısal hesapverirliğini gerektirdiğini belirtti. 

 

“Yargıda Hesapverirliğin Sağlanması Öncelik Olmalı”

 

Hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmekle görevli olan yargı gücünün bu görevi yerine getirme kapasitesinin artırılması, işlevinde ve iç işleyişinde bağımsızlığını baskılayan soruşturma ön izni ve benzeri kısıtların kaldırılması gerektiğini, ancak bu kısıtların getirilmesini haklı gösteren kök sebeplerin iyi analiz edilip Türkiye’nin yargı konusundaki iç çelişkileri (paradoks) gidermek gerektiğini bunun de yargı kurum ve unsurlarının hesapverirliğini sağlamakla mümkün olacağını söyledi. “Yargı ne kadar çok hesapverir hale gelirse o kadar çok bağımsızlaşacaktır!” diyen Av.Gün; Türkiye’nin Orta Gelir aralığında olmasının sebebinin Orta Demokrasi aralığında olması; Orta Demokrasi seviyesinde olmasının sebebi de Hukukun Üstünlüğü alanında yaşanan sorunlar olduğunun altını çizdi. 

 

Demokrasinin gelişim için başta yargıda ve yürütmede olmak üzere toplumsal hayatta hukukun üstünlüğünün sağlanması ve yargının bunu gerçekleştirme kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Gün, yargının bu kapasiteye ulaşması için önce hesapverirliği sağlayacak fakat bağımsızlığını zerre derecede etkileme ihtimali olmayan özel kurumların teşkil edilmesi ve böylece yargı bağımsızlığının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi. Bu hususta Daha İyi Yargı Derneği tarafından Adalet Yüksek Kurulu önerisi oluşturulup kamuoyu ile paylaşıldığını ve yüksek kabul gördüğüne söyledi.  

 

Gün Türkiye’nin hesap verme meselesini bir kez çözmesi durumunda her alanda çok daha ileri gideceğine olan inancını paylaşarak; politika notunun, kritik alanlarda süren tartışmalara ışık tutmak ve bu yönde bir çıkış arayan kesimlerle hareket birliği sağlamak amacı güttüğünü vurguladı.

Prof.Dr.Sedat Murat evrensel etik ilkelere vurgu yaptı. 

 

Toplantının kapanışında kürsüye çıkan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sedat Murat, hukuk ile etik ilkeler arasında büyük bir bağ olduğunu hatırlatarak, bir ülkede evrensel etik ilkeler oluşturulmadan o toplumun gelişme göstermesinin mümkün olmadığını belirtti. Prof.Dr.Murat, yıllardır tartışılan esaslı bir kamu yönetimi reformunun gerçekleştirilerek evrensel ilkelere bağlı şeffaf ve hesapverir bir yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Toplantı sonunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sedat Murat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süha Özden, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Av.Mehmet Gün, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇASİAD Geçmiş Dönem Başkanı Erdal Akarsu, GÜNMARSİFED Başkanı İsa Tamer Çelik, Bandırma SİAD Başkanı H.Cengiz Küçükköseleci, Biga SİAD Başkanı İsmail Özer, Balıkesir SİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve ÇASİAD Üyeleri ÇASİAD’ın Geleneksel İftar Yemeğinde bir araya geldiler. 

 

PAYLAŞ