YENİKAPI RUHU !

YENİKAPI RUHU !

06/10/2016

Kalkışma,darbe teşebbüsü,Türkiye’yi işgal planı !Planlayan,tertipleyen; İngiltere,Amerika,vatikan,Gladyo ve maşaları FETÖ ! Peki,engelleyen kim?!

Malazgirt ruhu, İstanbul’un fethi ruhu, Mohaç ruhu, Çanakkale ruhu, adı MÜSLÜMAN, soyadı TÜRK olanların ruhu ! Şimdi,ona (ne derece doğrudur bilmem) ’’Yenikapı ruhu’’ deniyor.

O gece,hepimiz abdestlerimizi ve bayraklarımızı alıp sokağa çıktık.Tekbirler getirdik.Meydanlarda topluca,cemaatle namazlar kıldık.Elimizde silahlarımız yoktu ama,gerekirse ona da hazırdık. Vatan elden gitmesin,bayrak inmesin,ezanlar susmasın,istiklalimiz mahvolmasın diye şehitler verdik.Gazilerimiz ise şanla,şerefle şimdi aramızdalar. Okunan salâlar,getirilen tekbirler,yavrularımızın,yaşlılarımızın duaları, ’’Ya Allah Bismillah Allahüekber ’’ nidaları Arşa kadar ulaşmış olacak ki, Allahü teala siyonist-haçlı ittifakının oyunlarını bozdu.İmanımızı,islamımızı korudu,vatanımızı,milletimizi muhafaza buyurdu.

Herkes herşeyi görüyor,herkes her şeyin farkında aslında ! Hiç kimse kendi kendisini aldatmasın,birbirini kandırmaya kalkmasın. Selçuklu ruhunu bilmeyen,Osmanlı ruhuna yabancı olan,imandan,islamdan nasibi olmayan Yenikapı ruhunu anlayamaz,o ruha dahil olamaz. Yapmacık gayretlerle,sonradan takma,sahteden sokma,çakma birtakım ifade ve görüntülerle bu ruha sahip olunamaz. 

GEZİ olaylarına karışan PKK,DHKP-C, LGBT, FETÖ cüleri alnından öpenler,Teröristlerin,sivil,asker ve polis katillerinin cenazelerine katılanlar,maddi,manevi bu pisliklere yardım ve yardakçılık edenler bu yüce ruhu anlayamaz,kavrayamazlar.

’’ Erdoğan, başkan seçilebilmek için senaryo hazırladı,böyle darbe mi olur,bunlar oyun’’ diyenler, ’’darbeyi neden yapamadılar,keşke başarsalardı diyenler, hâlâ İngiliz,Amerikan,Alman,Vatikan ağzıyla konuşanlar bu ruhu anlayamazlar,dahil olamazlar. 

Porno-zedelerin porno-zâdeleri bu ruhu anlayamazlar.

’’Vatan sevgisi imandandır’’ diye inanmayanlar, ruhlarına Allah ve Resulünü nakşedemeyenler, 3000 yıllık Türk tarihini,kendi öz tarihi olarak kabul etmeyen kriptolar,ruhlarını şeytana satmış iblis kılklılar bu yüce ruhu idrak edemezler. Onlar,bu ülkede sadece lüzumsuz kalabalık etmekle meşguller.

Rakı sofralarında,oturak alemlerinde,işret meclislerinde Müslümanlara küfür ve hakaret etmekten başka hiçbir meziyetleri olmayan nasipsizler,bu ruhu zaten sindiremez,kaldıramazlar. Onların vatan,bayrak,din,iman,istiklal,hürriyet,şeref,haysiyet gibi idealleri,mefküreleri, kıymet endişeleri yoktur ki, ’’Yenikapı Ruhları ’’ olsun !Ancak,unutulmamalıdır ki; Bu ruhu yaşatmak istiyorsak, ’’Devlet-i ebed-müddet ’’ inancıyla,millî hedeflere,gerçekten ’’Millî ’’ olarak yürüyebilmek istiyorsak,çok köklü ilmi ve kültürel yenilikler yapılmalıdır kanaatindeyim.Yetişen genç nesli,gerçek tarihimizle buluşturmalı,resmi tarihin resmi yalan ve yanlışlar kısımları ayıklanmalıdır. Milli tarih şuuru verilmeden,Din,dil,milli kültür sevgisi kazandırılmadan nesillerimizi milli hedeflere sevk edemeyiz. Mutlaka,ama mutlaka, herbirisi Türk milletinin milli,manevi yapısını bozmaya,aile yapısını yozlaştırmaya matuf ’’proje’’ mahiyetli tüm diziler,programlar,yayınlar kontrol altına alınmalıdır. Yoksa, lakayt,displinsiz,ilim ve irfandan,edepten mahrum yetişen bir nesille Türkün milli ’’Kızılelma’’ hedeflerine varması mümkün değildir. Maddi zenginleşme,maddi kalkınma, manevi zenginlikle buluşturulmazsa,asıl felaket budur. Cebi yerine,kalbi para dolu dünyaperestler,materyalistlerden meydana gelmiş toplulukların sonu ’’ Karun’’ gibi olur. Müslüman-Türk ruhunu yaşatmak,devam etmesini sağlamak istiyorsak,bunun ilim ve irfanla,çalışmak ve üretmekle,okumak ve bilmekle,iman ve ihlasla olabileceğini de unutmamamız gerekiyor.

Lozanı filan karıştırmak istemiyordum ama,söylemeden geçemeyeceğim. Lozan heyetinde bulunan Dr. Rıza Nur ’’Hayat ve Hatıratım’’ adlı kitabında Lozandaki vaziyetimizi eleştirmektedir. Lozanda İsmet İnönü’nün en yakını,danışmanı,bizim yerimize İngiliz ve Fransızlarla konuşan,pazarlıklar yapan Mısır Hahambaşısı Haim Nahum’dur. Lozandan bir ay önce İngilizlerin dayatması ile Hilafet kaldırılmıştır.İngilizler ,bu şekilde Lozanı imzalamışlardır. Amerikalı general Mc Arthur,hatıralarında 1933’te Ankara’da görüştüğü Atatürk’ün kendisine; ’’ Ömrüm vefa ederse Musul,Kerkük ve adaları geri alacağım.Selanik de dahil Batı Trakya’yı Türkiye hudutları içine katacağım ’’ dediğini yazmaktadır. Görülüyor ki Lozan, Misak-ı Milli sınırlarımızın kabul edilmediği bir anlaşmadır. Zafer filan da değildir. Lozandaki eksikler,yanlışlar,hatalar inşaallah bundan sonra düzeltilecektir,giderilecektir ümidindeyiz.

Bizden söylemesi !