Yalnız Kur'an Demek (2)

Yalnız Kur'an Demek (2)

23/09/2017

Allahü teala, Resulüne Kur'anın açıklamasını,hüküm koymasını emredip, iman, itaat ve kelime-i şehadette de Resulünü kendisiyle birlikte bildiriyor. İki ayet-i kerime meali: (Kur'anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) Nahl suresi, 44. ayet.. (Size kitabı, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.) Bekara suresi, 151. ayet.. Kitap tamam da Hikmet nedir?! İmam-ı Şafi hz. leri ; ''BU ayetteki Hikmet,sünnettir.Önce Kur'an,sonra Sünnet bildirilmiştir.'' diyor.. Bu konudaki Hadis-i Şerifler de şöyledir : ( Cebrail, Kur'anla beraber, onun açıklaması olan sünneti de getirdi.) DÂRÎMİ ( Bana Kur'anın misli, kadar daha hüküm verildi.) İMAM AHMET bin HANBEL (Yalnız Kur'andaki helal ve haramı kabul edin diyenler çıkar. İyi bilin,Peygamberin haram kılması,Allahın haram kılması gibidir.) TİRMİZİ, DÂRİMÎ (Bana uyan Cennete girer, bana isyan edense Cennete giremez.) BUHARÎ (Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.) MÜSLİM (Ümmetim bozulunca,sünnetimi ayakta tutana şehid sevabı verilir. ) HAKÎM (İhtilafta sünnetime ve hulefa-i râşîdinin sünnetine sımsıkı sarılın.) TİRMİZİ ( Bana uyan, Allaha uymuş olur,bana asi olan da, Allaha asi olmuş olur.) BUHARÎ Mezhepsiz sapıklar, dindeki dört delilin (Kitap,sünnet,icma,kıyas) ikisini kabul etmeyip, kitap ve sünnetten başka delil yok diyorlar.Mezhepsizleri de geride bırakan yeni sapık fırkalar,Mealciler,Tarihselciler, ise, Kitap ve Sünnet tabirine bile saldırıp ( KUr'andan başka,Sünnet adı altında din çıkarılmış. Kur'anı getirmekle Peygamberin işi bitti.O bir postacıdır.) diyorlar. Sanki Sünnet, Kur'andan başka bir şeymiş gibi,Kur'andan farklı bir şeymiş gibi kafaları karıştırıyorlar. Ayet-i kerimelerde bunların kafir oldukları bildiriliyor. Görüldüğü gibi, YALNIZ KUR'AN diyerek, Resule uymayanların sahtekar birer kafir olduklarını Allah ve Resulü bildirmektedir. Bunların Kur'ana inanıyoruz demeleri de yalandır. Çünkü, Kur'an-ı kerimi toplayanlar da,Hadisleri bildirenler de Eshab-ı Kİramdır. Birine inanıp, öteki inkar edilmez. Hz. Muhammed Efendimiz aleyhisselam, bu sapıkların çıkacağını MUCİZE olarak 14 asır önceden bildirmiştir. Üç hadis-i şerif : ( Bir zaman gelir,beni yalanlayanlar çıkar.Bir hadis söylenince,Resulullah böyle şey söylemez.Bunu bırak,Kur'andan söyle derler.) Ebu Ya'la ( Bazı kibirli kişiler çıkacak,Allah Kur'anda bildirilenden başka bir şeyi haram kılmadı diyecek.Yemin ederim ki,benim de emrettiğim,yasakladığım,koyduğum hükümler vardır.Bunların sayısı Kur'andaki hükümlerden daha çoktur.) Ebu Davud ( Kur'andan başka delil kabul etmem diyenler çıkacak.) Ebu Davud. Devam edecek....