Yalnız Kur'an Demek!

Yalnız Kur'an Demek!

17/09/2017

Kur'andan başka kaynak tanımam,benim için sadece Kur'an delildir. Meal okuyup onunla amel ederim..Meal okuyup Kur'anı anlarım diyenler var..Tabii ki kafalar karışık..Basit mantıkla,Allahın kitabı yetmiyor mu,başka kaynaklara ne lüzum var diye düşünüyor ve yanılıyorlar.. Böyle düşünen kimselerin çoğunda zerre kadar samimiyet yoktur.Zaten herhangi bir İslamî ilim ve irfanları,alt yapıları da yoktur. Böyle düşünen ve konuşanlar, aslında Kur'an-ı Kerimi de bilmiyorlar, ya da inanmıyorlar..Bilseler ve gerçekten inansalar, O'nun bildirdiklerine de inanırlar.. Allahü teala, Kur'an-ı Kerimde, ''Yalnız bana tabi olun,yalnız bana itaat edin'' buyurmuyor...Resulüne ve İslam âlimlerine de uyulmasını emrediyor.. Bakınız ayetlerde neler emredilmiş :(Allaha ve Resulüne itaat edin.) Enfal surasi,20. ayet. Resulullaha itaat etmek,uymak bizzat Kur'anın emridir. (Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir..) Ahzab suresi, 71. ayet. ( Resulüm de ki;Bana uyun ki, Allah da sizi sevsin.) Al-i İmran suresi,31. ayet.. (Allaha ve Resulüne inanmayan kafirler için çılgın bir ateş hazırladık.) Feth suresi, 13. ayet. Resulullaha inanmak demek,O'nun bildirdiklerinin hepsine inanmak,kabul etmek,söylediklerinin hepsini beğenmek demektir. ( De ki: Allaha ve Resulüne itaat edin.Yüz çevirenler bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez.) Al-i İmran suresi, 32. ayet. Yani,hem Allahtan,hem de Resulünden yüz çeviren Kafirdir.. (RESULÜMÜN VERDİĞİNİ ALIN,YASAKLADIĞINDAN DA SAKININ.) Haşr suresi, 7. ayet. İslam dininde Hz. Peygamber Efendimizin yasak koymaya,hüküm koymaya yetkisi yoktur diyenlere... (O peygamber, güzel şeyleri helal,çirkin şeyleri haram kılar.) Araf suresi,157. ayet. Allahü teala helal,haram kılma yetkisini Resulüne de vermiştir.. ( Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun.) Araf suresi, 158. ayet.. (Resule itaat eden, Allaha itaat etmiş olur.) Nisa suresi, 80. ayet. (Allaha ve Resulüne karşı gelen,apaçık bir sapıklıktadır.) Ahzab suresi,36. ayet. ( Allah ve Resulüne itaat eden Cennete,isyan eden Cehenneme gider.) Nisa suresi, 13- 14. ayetler. (İhtilaflı bir işin hükmünü Allah ve Resulünden anlayın.) Nisa suresi,59. ayet. Yani,Kitap ve Sünnete müracaat edin buyurulmuş.. ( Allah ve resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kafirdir.) Nisa suresi,150-151. ayetler. Demek ki, Kur'an-ı Kerimde Peygamber Efendimize uyulması,tabi olunması emredilmiştir. Ben Kur'anı bilirim,Hadisleri tanımam,âlimleri tanımam demek, Kur'ana aykırıdır. Osmanlı Devletini yıkanlar,yıktıranlar, İslamiyyetin içine de bu şekilde fitneler sokmuş,kafaları karıştırmış,insanları İslamiyyetten uzaklaştırmanın,cahil bırakmanın yolunu böyle bulmuşlardır. (Devam edecek)