TARİH GÖSTERİYOR Kİ - 3

TARİH GÖSTERİYOR Kİ - 3

10/10/2015

Evet,İslam âlimi gördüm.Müslümanlığın ne olduğunu ve İslamiyyetin yüksek bilgilerini ondan öğrenmekle şereflendim. (Bu zât,Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hz. dir.Rahmetullahi aleyh ) Onun İslam ilimlerinde ve fen,tarih bilgilerinde engin bir denize benzediğini ve İslam dininden kaynaklanan güzel ahlakını görerek hayran oldum.Bu büyük zâttan,şeyhlikle,müridlikle ilgisi olduğunu gösteren bir söz işitmedim.Tekkelerin kapatılmasından önce ve sonra isimleri duyulan bazı tarikatçıların,İslamiyyete ve tasavvuf bilgilerine uymadıklarını ve zararlı olduklarını söylerdi.Dünyanın her yerinde ,her dilde tasavvuf kitapları yazılmaktadır.Kanunlar,tasavvuf klitabı  ve tasavvuf ilmini övmeyideğil,tasavvuf perdesi altında ,şahsi menfaat sağlamayı,tasavvufta bulunmayan kötülükleri yapmayı suç saymaktadır.Tasavvuf alimleri de böyle tarikatçıları reddetmişlerdir.Bunların din hırsızları olduklarını,İslamiyyeti içeriden yıktıklarını bildirmişlerdir.Kitaplarımda ve konuşmalarımda hep,( Müslümanın kanunlara uyması lazımdır.Fitne çıkarmak haramdır. ) diyorum.Böyle söyleyen kimse,kanuna uymayan iş yapar mı?Hasedçilerimin, beni kendileri gibi münafık zannettikleri anlaşılıyor.Çok yanılıyorlar.Münafık kelimesini,burada kafir manasına kullanmıyorum.Dışı içine uymayan,iki yüzlü demek istiyorum.Söz ile olan bu nifakın küfr olmadığı,haram olduğu ( HADİKA ) da,dil afetlerinde yazılıdır.Bu zavallılar,bilerek veya bilmeyerek,İslam düşmanlarının ekmeklerine yağ sürüyorlar,İslamiyyete onlardan daha çok zararlı oluyorlar.Çünkü,bunların kitaplarını,dergilerini okuyan saf Müslümanlar,asil ve kahraman ecdadın mukaddes dinini öğrenmeye susamış olan temiz gençler,bunların yaldızlı sözlerle övdükleri sapıkları,din alimi sanıp,bozuk ve yanlış yazılarına din iman diye sarılıyor..                                                                     

Böyle,para kazanmak,mevki,etiket ele geçirmek için,kısacası dünyalığa kavuşmak için,mukaddes dinimizi âlet eden cahillere ( Ulemâ-i su’ ), yani ( Yobaz ) denir.Bu din yobazları ve fen adamı olarak ortaya çıkıp,fen bilgilerini değiştirerek,kendi hain düşüncelerini fen bilgisi imiş gibi söyleyerek,İslamiyyeti yıkmaya çalışan ( FEN YOBAZLARI ) yani ( ZINDIK ) lar,bu millete çok zarar verdiler.Kardeşi kardeşe düşman yaptılar.İç harplere sebep oldular.Halbuki,İslam dini,birleşmeyi,birbirini sevmeyi,yardımlaşmayı,hükümete karşı gelmemeyi,fitne,anarşi çıkarmamayı,kafirlerin haklarını da gözetmeyi,kimseyi incitmemeyi emretmektedir.                                                                 

İslam alimleri,bütün istirahatlerini,menfaatlerini feda ederek,dinimizin bu güzel emirlerini bildirmek,torunlarının dinlerini,imanlarını korumak için,çok sayıda ve çok kıymetli kitap yazmış,bizlere yadigar bırakmıştır.Sonra gelen alimler,bu kitaplara açıklamalar yapmış,bunlara,( hocamızın tarikatı) denilerek,çeşitli tarikatlar meydana gelmiştir.EHL-İ SÜNNET düşmanları,bid’at sahiplerinin kitaplarına da bu mübarek isimleri koymuşlardır.                                                                 

Güzel ahlakı,adaleti,çalışkanlığı,fende san’atta birinciliği,yiğitliği dünya tarihlerinde,parlak kelimelerle yazılı olan,şanlı ve şerefli ecdadımızın,düşman elinin dokunmaması için,mübarek kanını döktüğü ve bütün temizliği,doğruluğu ile bizlere miras bıraktığı mukaddes dinimizi,yine onların mübarek elleri ile yazdıkları,halis ve afîf kitaplarından okuyup öğrenmeliyiz. İngiliz casuslarının tuzaklarına düşmüş olan,satılmış hainlerin kalemlerinden çıkan,süslü kelimelerle örtülmüş,aynı ismi taşıyan kitapları okuyarak,aziz ve sevgili imanımızı kaptırmamaya,aldanmamaya çok dikkat etmeliyiz!                                                         

Şunu da bildireyim ki,Hadis-i Şerifler ve İslam alimlerinin açıklamaları,din adamlarının siyasete karışmalarını şiddetle men etmektedir.Ehl-i sünnet âlimleri "Rahmetullahi aleyhim ecmain ",bu yasağa titizlikle uymuşlardır.Müslümanlar ,dini siyasete alet etmez.Bunun için ben,hiçbir zaman,siyasete karışmadım.Hiçbir yazımda,şu veya bu devlet şeklinin savunuculuğunu yapmadım.Bazı kimselerin,böyle davranışımı beğenmediklerini,bu yüzden de kitaplarıma " bozuktur " diyerek,vatandaşların okuyup öğrenmelerine mani olduklarını,( Neresi bozuktur ? ) diyenlere karşı,bir cevap veremeyerek şaşırıp kaldıklarını işitiyorum.Hased edenler,satılmış olanlar,,her zaman Ehl-i Sünnet kitaplarına saldırdı.Sonunda rezil oldular.  Müslüman,iyi insan,aklı başında kimse demektir.Hakiki Müslüman,Allahü Tealanın emirlerine itaat eder.Allahü Teala’nın emrlerine uymamak ,günah olur.Kul haklarını,devlete olan borçlarını öder.Devletin kanunlarına karşı gelmez.Kanuna karşı gelmek,suç olur.MÜSLÜMAN,GÜNAH YAPMAZ VE SUÇ İŞLEMEZ.Vatanını,milletini,bayrağını sever.Herkese iyilik eder.Kötülük yapanlara nasihat verir.Böyle olan Müslümanı, Allah da sever,kullar da sever.Rahat ve huzur içinde yaşar.                

(Türkiye’nin ilk Yüksek Eczacısı,İlk yüksek kimya mühendisi,Büyük İslam Âlimi,Hüseyin Hilmi Efendi’nin,İslam âlimlerinin kitaplarından naklederek hazırladığı TAM İLMİHAL Seadet-i Ebediyye kitabının 5,6,7,8,9. sahifelerinden nakledilmiştir. ) 

Bizden söylemesi !!!