TARİH GÖSTERİYOR Kİ - 1

TARİH GÖSTERİYOR Kİ - 1

19/09/2015

Bu yazımda tamamen nakil yapacağım.Çünkü,bülbüllerin öttüğü yerde kargaların susması lazımdır.Yazacaklarım,herhangibir konuda kendi şahsi görüşlerimden çok önemlidir                    

" Tarih gösteriyor ki,yalnız kendi rahatlarını,keyiflerini düşünen krallar,diktatörler,İslam dininin,kendi zulmlerini,kötülüklerini meydana çıkardığını görerek,cinayetlerini,hıyanetlerini gizleyebilmek ve yalanlarına herkesi inandırabilmek için,İslamiyyete saldırmışlardır.Zalim düşman kumandanları,müteassıb haçlı orduları,her zaman,karşılarında Müslüman-Türk kahramanlarını bulmuşlar,ecdadımızın İman dolu göğüslerini aşamamış,silahlarını,ölülerini bırakarak hep kaçmışlardır.                            

Tarih ,yine gösteriyor ki,İslamiyyet,her zaman daha üstün,daha yeni ve daha fenni harb vasıtalarının ve medeni cihazların yapılmasına ve daha akıllı,daha kahraman milletlerin yetişmesine sebep olmuş; dinsizler,ilmde,fende,sailahda ve şecaatte daima geri kalmışlardır.Hatta,bir İslam ordusu,her cihetten adalete bağlılığı nisbetinde galip geldiği halde,aynı orduda adaletten uzaklaşıldıkça,başarının azaldığı görülmüştür.İslam devletlerinin kurulması,yükselmesi,durması ve çökmeleri de hep adalete bağlılıkları nisbetinde olmuştur.                                                     

Dinsiz diktatörler,ellerini kana boyayıp,memleketlere hakim olmuş,zulm,fesad ile insanları inleterek ve hayvan gibi çalıştırarak,ağır harb sanayii,büyük fabrikalar,,üstün silahlar yapmış,dünyayı korkutmuş iseler de,çabuk yıkılmışlar ve tarih boyunca lanetle anılmışlardır.Örümcek yuvası gibi çabuk kurulan tuzakları,sabah rüzgarı gibi ferahlatıcı,hafif bir kuvvetle uçmuş,insanlığa yarar birşey bırakmamışlardır.Şimdi de ,dinsiz bir temele dayanan devletler,ne kadar büyük ve kuvvetli görünseler de,elbette tıkılacak,zulm payidar olamayacaktır.Böyle kafirler,bir anda parlayan kibrite benzer ki,etrafındaki saman,talaş gibi hafif şeyleri tutuşturur,ali yakarievleri harap adebilir.Kendi ise hemen söner,biter.Adalete dayanan milletler ise,kaloriferlerin radyatörü gibidir.Radyatör birşeyi yakmaz,odaları ısıtarak,insanlara rahatlık verir.Sıcaklığı aşırı,zararlı değildir.Fakat hararet,enerji kaynağına maliktir.İslamiyyet de, böyle faideli bir enerji kaynağı olup,kendisine bağlanan ferdleri,aileleri ve cemiyyetleri besler,kuvvetlendirir.                             

Allahü tealanın merhameti,ihsanı,nimetleri o kadar çoktur ki,sonsuzdur.Kullarına çok acıdığı için,onların dünyada rahat,huzur içinde,kardeşçe yaşamaları,ahırette de,sonsuz seadete,bitmez,tükenmez nimetlere kavuşmaları için,yapılması lazım olan iyilikleri,ve sakınılması lazım olan kötülükleri,Peygamberlerine,melek vasıtası ile bildirmiş,bunları bildiren birçok kitap da göndermiştir.Bu kitaplardan,yalnız KURAN-I KERİM bozulmamış,diğerlerinin hepsi,kötü kimseler tarafından değiştirilmiştir.Dinli olsun,dinsiz olsun,inansın,inanmasın,herhangi bir kimse,bilerek veya bilmeyerek,Kuran-ı Kerimdeki ahkama,yani emir ve yasaklara uyduğu kadar,dünyada rahat ve huzur içinde yaşar.Bu,faideli bir ilacı kullanan herkesin,dertten,sıkıntıdan kurtulması gibidir.Şimdi,dinsiz,imansız çok kimsenin ve Müslüman olmayan,hatta,İslam düşmanı olan bazı milletlerin birçok işlerinde,muvaffak olmaları,rahat,huzur içinde yaşamaları,inanmadıkları,bilmedikleri halde Kuran-ı Kerimin ahkamına uygun olarak çalıştıkları içindir.Müslüman olduklarını söyleyen,adet olarak ibadetlerini yapan, çok kimselerin ise sefalet,sıkıntılar içinde yaşamalarının sebebi de,Kuran-ı Kerimin gösterdiği ahkama ve güzel ahlaka uymadıkları içindir.Kuran-ı Kerime uyarak ahırette sonsuz seadete kavuşabilmek için ise,önce buna iman etmek,inanmak ve bilerek niyyet ederek uymak lazımdır.                      

İslam dinini bilmedikleri için,ona karşı olanlar,asırlar boyunca yaptıkları kanlı ve acı tecrübelerle anladılar ki,İmanını yıkmadıkça,Müslüman milleti yıkmaya imkan yoktur.                             

( Devam edecek )