SEVMEK,İTAAT ETMEKTİR!

SEVMEK,İTAAT ETMEKTİR!

17/10/2015

Dünya,edna kelimesinin müennesidir.Masdarı dünüv veya denaettir.Bir anlamı çok yakın diğer anlamı melun,alçak,pistir.Melun olan alçak olan da Allah u Tealanın yasakları yani haramlar ve mekruhlardır.Çalışmak kazanmak ve mal kötülenmemiştir.Allahın bizden istediği şeylerin başında güzel ahlaklı olmamız geliyor.

75 milyon vatandaşımızın  çok büyük çoğunluğu birbirini tanımıyor.Buna imkan da yok.Peki,insanlar hiç tanımadıkları,bir bardak çay içip bir kelime etmedikleri,tartışmadıkları,insani meziyetlerini bilmediklerini milyonlarca insana neden,niçin,nasıl hangi hakla küfreder,hakaret ederler ?Kendisi gibi düşünmeyen,kendisiyle aynı fikir ve görüşleri paylaşmayan, aynı inanca sahip olmayan insanların geçmişine,ailesine,namusuna ne hakla dil uzatırlar?Bir araya gelindiğinde nasıl olurda hiç tanımadıkları insanlara bela okurlar?

Hz.Peygamber Efendimiz Aleyhisselam “Bir araya gelen müslümanlar,Allah ve Resulünden,islamdan bahsetmeden ayrılırlarsa Allah onlara lanet eder!” buyurmuş.Bırakın Allah  ve Resulünden bahsetmeyi birbirimize güzel ahlakı,haramlardan kaçmayı,helal yaşamayı tavsiye etmeyi,7gün 24saat birbirimize küfür ediyor bela okuyoruz.75 milyon insanın ağzından çıkan bu nahoş,güzel ahlaka ve islam kardeşliğine hiç yakışmayan çirkin ifadelerden sonra, “Allah bizden razı olur mu ? Acaba kul hakkına girdik mi ? Bu durumda Allahın yardımı,rahmeti bizimle olur mu ? Yahu biz ne yapıyoruz ?” diye hiç düşünüyor muyuz ?

İnsanlar birbirinin hayrına dua etse ne güzel olacak.Herkes aynada kendine baksa “Ben nasıl bir insanım,acaba ne kusurlarım,günahlarım var?” dese kendisiyle yüzleşse herşey yoluna girecek.

Aslında haramları günahları işlememek,islamiyete uymak kolaydır,ama kalbi bozuk olanlara güç gelir.Bir çok işler vardır ki sağlam insanlara kolaydır.Hastalara ise güçtür.Kalbin bozuk ve hasta olmasının alameti de Allah u Tealanın ve Peygamberinin emir ve yasaklarına uymamaktır.

Demek ki cemiyyet olarak kalplerimiz hasta!

Tabii ki,bunun sebebi de islamiyeti dünya işlerinden ayırmaya kalkışmaktır.Bu,aslında islamiyeti ve müslümanları yeryüzünden kaldırmaya çalışmak değil midir ?

Hıristiyan ve Yahudiler ,Masonlar, Siyonistler, Avenjelistler, Neocanlar,Hindular,Budistler,Komünistler hep bunun için uğraşmıyorlar mı? Ve tabii ki bu saydıklarımızın içimizdeki iş birlikçileri!

Aziz,müslüman Türk milletini birbirine düşüren, algı operasyonları,algı yönetimi ile birbirimize küfrettiren,bizi dövüştüren,soyan,asan,işkence eden,birbirimize düşman eden ,ahlaken kendilerine benzetenler de hep bunlar değil mi?

Bakınız bu mevzuda büyük islam alimi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hz. Bir üniversiteli gence yazdığı mektupta ne demiş!

“Hak tealanın hakimliğini tanıdığınız,emaneti ve emniyyeti bozmayarak çalışdığınız zaman,birbirinizi ne kadar sevecek, ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız.Sizin o kardeşliğinizden,Allahın merhameti neler yaratacaktır. Kavuştuğunuz her nimet,hep Allaha imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahu Tealanın merhameti ve ihsanıdır.Gördüğünüz her musibet ve felaket de,hep kızgınlığın,nefretin ve düşmanlığın neticesidir.Bunlar ise Hakkı tanımamanın,zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır.Bu da,hukuku kendiniz kurmaya kalkışmanın ,Hak Teala ile yarış edebilecek şeriklere tabi olmanın,hasılı,halis tevhid ile yalnız Hak Teala ya iman etmemenin neticesidir.

Hülasa,insanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi,Hakka karşı şirk ve müşrikliktir.İlim ve Fen ilerlediği halde insanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığı hep şirkin,imansızlığın ,vahdetsizliğin ve birbirini sevmemenin neticesir.Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın,sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz.Hakkı tanımadıkça,Hakkı sevmedikçe,Hak Tealayı hakim bilip ona kulluk etmedikçe insanlar birbirini sevemez.Hakdan ve Hak yolundan başka her ne düşünülse,hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur.Görmez misiniz Camiye gidenler sevişir,meyhaneye gidenler dövüşür.

Hak Tealadan başka her neye gönül verseniz, her neye tapınsanız,hepsinin zıddı mukabili vardır.Bunların hepsi de hakkın kudreti ve iradesi altındadır.Şeriki,Naziri,Misli,Zıddı,Mukabili olmayan yegane hakim ancak Hak Tealadır.Ancak onun mukabili batıldır,yanlıştır ve varlığı mümkün olmayan bir yokluktur.Hak Tealadan başka her neye tabii olur, her neye tapınır onun yerine her neyi sever ve hakiki hakim tanırsanız biliniz ki,onlar da sizinle beraber yanacaktır.”

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hz.nin bu ifadelerini defalarca okumak hayatımıza düstur edinmemiz lazım olduğu kanaatindeyim.Allah ve Resulünü sevmek demek,onlara itaat etmek demektir.

Bizden Söylemesi...