SEVMEK VE KORUMAK

SEVMEK VE KORUMAK

10/03/2016

İslam dininin temeli,imanı,farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir.Allahü teala Peygamberleri bunun için göndermiştir.Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyyet yıkılır,yok olur.Allahü teala,müslümanlara "emr-i maruf" yapmayı emrediyor.Yani," Benim emirlerimi bildiriniz,öğretiniz" diyor."Nehy-i münker" yapmayı emrediyor.Yani,"Yasak ettiğim şeyleri,haramları bildiriniz,yapılmasına razı olmayınız." diyor.                                                  

 

Evlat,ana-baba elinde bir emanettir. Çocukların kalpleri kıymetli bir cevher gibidir  Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir.Mum  gibi her şekli alabilir.temiz toprak gibidir.  temiz toprağa hangi tohum ekilirse,onun meyvası hasıl olur.Çocuklara iman, Kur’an ve Allahü tealanın emirleri öğretilir  ve yapmaya alıştırılırsa,din ve dünya seadetine ererler.Bu seadsete,anaları,babaları ve hocaları da   ortak olur.Eğer,çocuklara İslamiyyet öğre  tilmez ve alıştırılmazsa,bedbaht olurlar.       Yapacakları her fenalığın günahı,ana-baba ve hocalarına da verilir.Tahrim suresi,altıncı ayet-i kerimesinde mealen,"Kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz."   buyuruluyor. Bir babanın evladını,Cehennem ateşinden koruması,dünya ateşinden korumasından daha mühimdir.Cehennem ateşinden korumak da,imanı,farzları,helalleri,haramları öğret  mekle,ibadete alıştırmakla,dinsiz,ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur.Bütün kötülüklerin başı,kötü arkadaştır. Alemlere rahmet,sevgili Peygamberimiz aleyhiselam buyurmuş ki;" Çok müslüman evladı,babaları yüzünden Veyl isimli Cehenneme gidecekler.Çünkü,bunların babaları para kazanmak,keyf sürmek hırsıyla,yalnız dün  ya işleri arkasında koşup evlatlarına müs lümanlığı,Kur’an-ı Kerimi öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım.Onlar da benden uzaktır.Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler,Cehenneme gideceklerdir.

Müslümanlığın yaşatılmasında,yerleşmesinde en mühim iş,gençliğimize düşmektedir.O halde  her müslümanın birinci vazifesi,evladına İslamiyyeti ve Kur’an-ı Kerimi öğretmektir.  İslam inancına göre,çocuk masum,günahsız ve müslümanlığa uygun olarak dünyaya gelir.Sonradan ana-babası,sosyal çevresi tarafından hristiyan,yahudi,dinsiz yapılırlar.

İslam dininin ve Müslümanların düşmanları olan komünist ve masonlar,bu mühim noktaları iyi bildikleri içindir ki,"Gençliğin ele alınması birinci hedefimiz-   dir.Çocukları dinsiz olarak yetiştirmeliyiz." diyorlar.Masonlar,İslamiyyeti yok etmek,Allahü tealanın emirlerinin öğretilmesini, yaptırılmasını engellemek için,"Gençlerin  kafalarını yormamalıdır.Din bilgilerini büyüyünce kendileri öğrenirler." ve "Din kardeşliğini yok edip,bunun yerine mason kardeşliğini getirmeliyiz." diyorlar.O halde,müslümanlar,İslam düşmanlarının hilelerine,yalanlarına inanmamalı,birbirlerine, Emr-i maruf,Nehy-i münker yapmalıdırlar.Hristiyan  misyonerler(Yehova Şahitleri) de bozuk dinlerini,kendi yazdıkları kutsal kitaplarını     din diye anlatıyorlar.Yeni doğmuş çocukları,günahkardır diye kilisede şarapla vaftiz ederek,günahından arındırmak gibi bir saçmalığı,din diye yutturmaya çalışıyorlar.Hz. İsa ve Hz. Musa zamanında da,diğer peygamberler zamanında da namaz ve oruç vardı.Bunu  kabul etmiyorlar.1. ve 2. Dünya savaşlarını çıkaranların,milyonlarca insanın ölümüne sebep olanların,dünyanın her yerinde milyonlarca müslümanı katledenlerin hristiyanlar olduğunu bilmiyor muyuz?!Hâlâ bize sevgiden ,iyilikten bahsediyorlar.Bir önceki Papa,istifa etmek gibi bir yetkisi ve hakkı olmadığı halde görevinden çekildi.Sebep çok net ! 3000 kadar papazın küçük yaştaki çocuklara ve birbirlerine taciz ve tecavüzleri ! Bunun mesuliyetini ve ağırlığını kaldıramadı.Unutmadan söyleyelim,Avrupada ilk genelevi açan Vatikan’dır.Papalık,Opus Dei adlı siyasi ve ekonomik ortağı olan kuruluşu ile birlikte 10 milyar dolar servetin sahibi olan büyük bir şirkettir.Tüm bu İslam düşmanları,bizim gençliğimize,İslamiyyeti kötülemek,yanlış tanıtmak için uğraşıyorlar.Müslümanlara,gerici,yobaz, irticacı,Çağdışı,bağnaz,örümcek kafalı diyerek kendi sapıklıklarını,ahlaksızlıklarını örtmeye çalışıyorlar.Bizim,Türk Milleti olarak 7’den 70’e,İslamiyyete sarılmaktan,İslamiyyeti tam ve eksiksiz öğrenip yaşamaktan başka çıkar yolumuz yoktur."Var" diyen,"mutlaka" yanılıyordur!!! Tüm insanlık tarihinde,Asr-ı Seadet sadece Hz. Peygamber efendimiz ile,Kur’an-ı Kerim ,ile yaşanmıştır.En güzel örneğimiz budur.Allahü tealaya gerçek kul,Hz. Muhammed aleyhisselama gerçek ümmet olabildiğimizde dünya ve ahirette mesut,bahtiyar olacağız. Emin olunuz.

 

Bizden söylemesi !