OYUNA GELMEYELİM !

OYUNA GELMEYELİM !

06/02/2016

Ümmet-i Muhammedin baş belası,tabii ki sadece terör değil!İmanın ve İslamın düşmanlarından birisi de hristiyan misyonerlerdir.! Hani bir zamanlar,"Çocuklarınıza namaz kılmayı değil,bale yapmayı öğretin." ," Türkiye’de asıl biziz.Bizim istemediğimiz bir şey Türkiyede olamaz." diye çemkiren misyoner Prof.’larımız gibi ! Bunlar bedava İncil ve broşür dağıtarak,burs ve paralar vererek,gayet kibar ve nazik konuşarak Müslümanları kandırmaya çalışmaktadırlar.Geo G. Harris adlı misyoner şöyle diyor: "Elimizde bulunan Kitab-ı Mukaddesin İsa Aleyhiselamın getirdiği İncil ve de Tevrat ile hiçbir alakası yoktur.Fakat Müslümanlara kafa karıştırıcı sorular sorunca,şaşırıp kalacaklardır.Zira,Müslümanların çoğu cahildir.tevrat ve İnciller hakkında bilgi sahibi olmak  şöyle dursun,kendi dinlerini bile lüzumu kadar bilmezler. Onları kolayca hristiyan yaparsınız.Hiç olmazsa kalplerine şüphe sokarsınız."                      

Karşılaştığım misyonerler,hep sevgiden,barıştan,dostluktan,iyilikten bahsettiler. Afrikanın aç,sefil halkını yıllardır sömüren,ellerine İncil tutuşturup elmas ve altınlarını sömürenler kimler? Hristiyanlar değil mi?! 1. ve 2. Dünya savaşlarını çıkaranlar,mi,lyonlarca insanın ölmesine sebep olanlar hristiyanlar değil mi?! Fransa,Cezayir’de,İngiltere,Hindistan’da onbinlerce Müslümanı katletmedi mi? Ermenilerin Hocalı katliamını,Sırpların Bosna katliamını unutmadık! Başımıza bela edilen PKK,hristiyan güçlerin emrinde,çoğu da hristiyanlardan oluşan bir it sürüsü değil mi?! Rusya,Kırım Türklerini ve Tatarları sürgünde yok etmedi mi? Libya,Cezayir,Mısır,Irak,Suriye,Filipinlerde Müslümanları kim katlediyor? Hristiyanlar değil mi?! Siz hristiyanlar ne kadar barışçı,ne kadar iyiliksever,ne kadar sevecensiniz !!!Sizin insan sevginiz,"balıkçıl" kuşunun balıkları sevmesine benziyor.                                                 

İncil;Matta,Markos,Luka,Yuhanna adlı şahısların yazdığı 4 ayrı kitaptan oluşur.

Buna Ahd-i Cedid derler.Ama,Katolik,Ortadoks,Protestan hristiyanların İncilleri de farklı farklıdır.

Aslına en yakın İncil,BARNABAS İncilidir.

Barnabas,Hz. İsa aleyhiselama inananların başında gelen,asıl adı Joseph olan havaridir.325 yılında İznik (Nicene) ruhani meclisi,İbranice yazılı İncillerin ortadan kaldırılmasına karar verince,Baenabas İncili de yok edilmiştir

Bugünkü tüm hristiyanların inandığı "Teslis" (baba,oğul,ruhül-kuds) inancına karşılık,Barnabas İncili 70. bâbında şöyle denir:" İsa,kendisine (Sen Allahın oğlusun) diyen Petrus’a çok kızdı.Onu azarladı.Ona,(Defol,benden uzaklaş,sen şeytansın)dedi.Havarilerine döndü.Bana böyle söyleyenlere yazıklar olsun,dedi."

Oysa ki,bugünkü Kitab-ı Mukaddeste(Ahd-i Atik) Allahın Yaptığına pişman olması,Yakup aleyhisselamın rüyada Allahla güreşmesi ve onu yenmesi,Lut aleyhisselamın kızları ile zina etmesi,Davut aleyhisselamın,kumandan eşi Batşeba’yı çıplak seyretmesi ve zina etmesi gibi saçma sapan,pornografik ifadeler,Peygamberlere iftiralar yer almaktadır.Bundan dolayıdır ki,bazı hristiyanlar bile kendi kitaplarını saçma ve tehlikeli görmektedirler. Mesela ; (Plain Truth)mecmuasının 1977’deki bir sayısında şöyle yazılıdır."Çocuklara Kitab-ı Mukaddesi okuturken çok dikkat ediniz.Çünkü,içinde gayr-i ahlaki fuhuş hikayeleri mevcuttur." Edebiyatçı Bernard  Shaw şöyle der: "Dünyada en tehlikeli kitap Tevrat ve İncildir.Onu sağlam bir kilit altına koymalı,bir daha çıkarmamalıdır."    Dr. Stroggie ise,Dr. Parker’e atfen şöyle diyor: "İnsan Kitab-ı Mukades okuduğunda,birbirini tutmaz bahisler içinde kaybolup gidiyor."  Prof. F.C. Burkitt  diyor ki:"İsa’nın 4 incilde 4 ayrı tasviri vardır.Bunlar birbirinden farklıdır."

Encyclopedia Of Religion And Ethics’in 2. cild,582. sayfasında diyor ki:"İsa aleyhisselam,hiç yazılı bir eser bırakmadığı gibi,havarilerinden hiçbirine,bir şey yazması için emir de vermemiştir."                                                               

ŞİMDİ,EY HRİSTİYAN MİSYONERLER!!!

Siz bu bozuk inanışların ve bu bozulmuş kitabın reklamını mı yapıyorsunuz?! gelin,Müslüman olun,ebediyyen kurtulun!   

Biz Müslümanlar,Hz. Adem aleyhisselamdan,Hz. Muhammed Efendimiz aleyhisselama kadar tüm peygamberlerin hepsini kabul eder,inanırız.hepsini gönderen,vazifelendiren Allahü teala’dır.                 

Onlara inen kitaplara,suhuflara,sözlü emirlere de inanırız,kabul ederiz.Ancak tahrif edilmemiş,hakiki halleriyle!                             

Yazımızın başında zikrettiğimiz Geo Harris’in sözlerini çok dikkatli okumamız ve ibret almamız lazımdır.Okumadan,araştırmadan,öğrenmeden olmuyor! İslam,hristiyanlık,yahudilik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler mutlaka Hakikat Kitabevi yayını olan "Herkese Lazım Olan İman" ve " Cevap Veremedi" kitaplarını okumalıdır. Okuyalım ki, OYUNA GELMEYELİM ! Bugün,Müslüman ismi altında üç büyük İslam fırkası vardır.Şiiliği Yahudiler kurdu.  Vehhabiliği İngilizler kurdu.İslamiyyeti Türkler korudu.Misyonerler hristiyanlığı yaymaya,Yahudiler Talmutu yaymaya,İstanbuldaki Hakikat Kitabevi  İslamiyyeti yaymaya,Masonlar ise İslamiyyeti yok etmeye çalışıyorlar.Aklı,ilmi ve insafı olan bunlardan doğrusunu iz’an,idrak eder,anlar.Bunun yayılmasına yardım ederek,bütün insanların dünyada ve ahirette seadete kavuşmalarına sebep olur.İnsanlara bundan daha kıymetli ve daha faydalı bir hizmet olamaz.Bugün,hristiyanların ve yahudilerin ellerindeki Tevrat ve İncil denilen kitapların,insanlar tarafından yazılmış olduklarını kendi adamları da söylüyor.Kur’an-ı Kerim ise,Allahü Teala tarafından gönderildiği gibi tertemizdir.Bütün papazların,hahamların Hakikat Kitabevinin neşrettiği kitapları dikkat ile,insaf ile okuyup anlamaya çalışmaları lazımdır.                                                        

Bizden söylemesi !