Noel,Yılbaşı,Çam Ağacı,Hindi!!!

Noel,Yılbaşı,Çam Ağacı,Hindi!!!

26/12/2015

(Yılbaşı Bahane,Rezalet Şahane)                                

Hristiyan dünyası,24-25 Aralık gecelerini Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlar.Halbuki,Hz. İsa Aleyhisselamın doğduğu yıl bile kesin belli değildir.Milat kabul edilen -O- yılından 300-350 yıl kadar önce doğduğu tahmin edilmektedir.                                                                

Romalılar,kışın,ışık tanrısı Mitra’nın kendilerini terk etmesine üzülür,günlerin uzamaya başladığı 25 Aralık’ta güneşin esaretten kurtulması adına büyük ve ahlaksızca eğlenceler yaparlardı.Roma imparatoru Büyük Konstantin,putperestken miladın 313. senesinde Hristiyanlığı kabul etti.Putperestliğin birçok geleneğini de Hristiyanlığa soktu.25 Aralığı da yılbaşı kabul etti.354 senesinde,Roma piskoposu Liberius’un emriyle,25 Aralık Hz. İsa’nın doğumu olarak resmen kutlanmaya başladı.Böylece eski bir pagan(putperest) adeti daha hristiyanlaştırılmış oldu.597 yılında da bu geceye Christmas/Noel adı verildi.                               

Hristiyanların Noel Baba dedikleri Aya Nikola ise,Antalya’nın Patara kasabasında yaşamış,Demre kasabasında piskoposluk yapan bir din adamıdır.Hz. İsa’nın dinini yaydığı için çok işkenceler görmüş,hapse atılmıştır.342 yılında vefat etmiştir.Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin Peygamber olarak gelişinden çok seneler önce yaşadığı için,Müslümanlar da onu salih bir Mü’min olarak kabul eder.1863-1866’da Harper Weekly mecmuasında Noel resimleri çizen Thomas Nast, Noel Baba’yı kırmızı elbiseli,beyaz sakallı,Ren geyiklerinin çektiği kızakla tasvir etti.Bunu da kendisinden Abraham Lincoln istemişti.Hiç kimse de,Aya Nikola ile Noel Baba arasında bir ilgi,alaka yoktur,zaten Antalya’da da Ren geyiği,kızak ve kürk yoktur,demedi.Herkes bunu yuttu.                            

Noel ve yılbaşı kutlamalarında birçok pagan (putperest) adetinin tesirini görmek mümkündür.Yılbaşı bir pagan bayramı olduğu gibi,çam ağacı da bir pagan adetidir.                                                              

İslamiyyette tüm mübarek gün ve geceler,ibadet ve bayramlar,hep Kamerî aya göredir.(Ayın görülmesine bağlı takvim) İslam dininde,güneş yılının(şimdi kullandığımız takvim) ayları içinde herhangi bir mübarek gün yoktur.Mesela, Nevruz,Hıdrellez,Mihrican günlerinin İslamiyyette hiçbir kutsallığı,önemi yoktur.YIlbaşı ve Noel de böyledir.                              

Müslümanların yılbaşısı,Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretidir.Muharrem ayının 1. gecesi bizim yılbaşımızdır.Müslümanlar bu günde birbirlerini ziyaret eder,tebrikleşir,hediyeleşirler.Yeni yılın tüm Müslümanlara ve insanlığa hayırlı,bereketli olması için dua ederler.Büyükler,akraba,âlimler ziyaret edilir.Fakirlere sadakalar verilir.Bayram havası eser.Müslümanlar,kendi yılbaşılarını böyle kutlarlar.                                         

Çünkü İslamiyyet,Müslümanların,imanlarında ve ibadetlerinde,Müslüman olmayanlara benzemelerini,onları taklid etmelerini,onların din ve ibadetlerinin alâmeti olan şeyleri yapmalarını ve kullanmalarını yasak etmiştir.Hristiyanların,Yahudilerin,Hinduların,Mecusilerin,Paganların günlerine,yılbaşılarına,paskalyalarına,âdetlerine uymak,onlar gibi davranmak,onlara benzemek olacağından dinimizce yasak ve çok tehlikelidir.                                               Müslümanların Kurban Bayramına " vahşet " diyenlerin,yılbaşı gecesi " eğlence" adı altında yaptıkları bu vahşet ve rezaletler nedir?!                                                  

" Turkey" kelimesinin anlamı,"hindi" demektir.Bize bu ismi İngilizler koymuştur.Hindi,Almancada Turkei,Sırpçada Turska,Çincede Tuergi,Fransızcada Turguie,Moğolcada Turk,Gürcücede Turk et shi(Türk eti gibi) demektir.Yani,Hristiyanlar yılbaşı kutlamalarında hindi yerken,Türkleri yediklerini ve bir yıl boyunca Türkleri yiyeceklerini hayal ediyorlar.Peki,bizim akıl fukaraları,yılbaşında neden hindi yerler?!                                                                            

Bu bizim akıl ve vicdan fukaraları,yılbaşında,hristiyan ve yahudi bombalarıyla Müslüman milletlerin katledilmesini mi kutluyorlar?!Milyonlarca insanın evsiz,yurtsuz,ailesiz,perişan halde kalışını,denizlerde boğuluşunu mu kutluyorlar?!1,5 milyar Müslümanın yahudi,hristiyan ve masonların elinde garip ve köle oluşunu mu kutluyorlar?!Yoksa devlet ve milletimizin varoluş,yükseliş mücadelesinde asker ve polislerimizi şehit verişimizi mi kutluyorlar?!  Edep Yahu !!!                                           

İmam-ı Rabbani Hz.,Mektubat kitabında diyor ki:"Kâfirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılan,kâfirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yapan Cehenneme girer." Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da; " Bizden olmayanlara benzeyen bizden değildir." buyurmuş.                                                                         

Bu kadar mı meraklıyız kafir ve müşriklere benzemeye?! Dinî ve millî şahsiyetimizi kaybetmeye?!                                          

Müslüman-Türk milleti olarak,kendi inancımız ve töremize uygun yaşamaz,kültür emperyalizminden bu şekilde etkilenirsek gelecek nesillerimiz bizi nasıl hatırlayacak?! İslam adına,Türklük adına,millî kültürümüz adına çocuklarımıza,torunlarımıza miras olarak neyi bırakacağız?! Noeli,yılbaşı rezaletlerini,yılbaşı ağaçlarını,hindi dolmalarını mı?!                                                               

Akıllı insanlar,yaptıklarının ve yapacaklarının muhasebesini yapan,hata,kusur,yanlışlarını terkeden,Hakk’ı,doğruyu bulabilenlerdir.                         

"YILBAŞI BAHANE,REZALET ŞAHANE” diyenlere,büyük İslam âlimi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hz. nin şu sözünü hatırlatalım. " AHMAKLIK,HATADA İSRAR ETMEKTİR."                                                                      

Bizden söylemesi !!!