NE MUTLU !

NE MUTLU !

12/06/2016

İslamiyyet,hangi ırk,dil ve ülkeden olursa olsun,tüm Müslümanların birbirinin kardeşi olduğunu bildirir.Allahü Teala’nın huzurunda herkes,insan olarak birbirine eşittir. Namaz kılarken,en büyük rütbeli Müslümanla,en küçük rütbeli Müslüman,en zenginle,en fakir,bir beyazla bir zenci Müslüman yanyana durur,Allahü Tealaya birlikte secde ederler.İslam dininde,ırk ve millet üstünlüğü yoktur. Müslüman zenci bir hizmetçi,kafir bir beyaz kraldan üstündür,kıymetlidir.

Hiç kimsenin ana-babasını seçme,tercih etme hakkı yoktur.Hiç kimsenin ırkını,milliyetini seçebilme hakkı ve gücü de yoktur. Alemlerin Rabbi,nasıl takdir ettiyse öyle oluyor. Öyleyse,insanlar kendi tercihleri,seçimleri,gayretleri,çalışmaları bulunmayan bir şeyle,bir oluşla nasıl övünebilirler?!Nasıl üstünlük taslayabilirler? Ebu Cehil,Ebu Leheb kafirleri beyazdı.Allahın indinde ve Müslümanların gözünde çok aşağı idiler. Allahü Teala,insanların ırkına,rengine değil,İMAN’ına ve TAKVA’sına kıymet verir.                                                                            

Türkçe’deki -cı-ci-cu-cü-çı-çi-çü ekleri ’’meslek İsmi’’yapar. Balıkçı,boyacı,sütçü,sucu,tamirci gibi. Demek ki,bazılarına göre ’’ırkçılık’’,’’milliyetçilik’’ meslektir. Bunlarla makam,mevki,şan,şöhret,servet kazanılmaktadır. Bir milletin aziz,kıymetli olabilmesi,bir ırkın üstün olabilmesi ancak,Allahü Teala’nın gönderdiği İslam dinine hizmet etmekle mümkün olabilir.

Bundan dolayı milletini sevmek,ırkçılık olmaz.Mesela,Selçuklu,Osmanlı Türklerini sevmek ırkçılık değildir.Onlar,dünyaya İslam ahkamını ve ahlakını yaymışlardır. Seyyid Sıbgatullah Arvasi,Seyyid Fehim Arvasi,Seyyid Abdülhakim Arvasi gibi büyük İslam Alimleri,’’Eshab-ı Kiramdan sonra,İslamiyyete en çok hizmet eden,en çok faydası olan Osmanlılardır.’’ demişlerdir. Biz,ecdadımızı bu sebeple seviyor ve hayırla,rahmetle yâdediyoruz. Bu,ırkçılık değildir.Kendi ırkımızı,milliyetimizi,İslamiyyetin üstünde tutmak ırkçılıktır. Ya da,kendi milliyetimizden olan bir gayr-i müslimi,bir kafiri,başka milletten olan bir Müslümandan üstün tutmak ırkçılıktır.

Yahudiler,kendilerini asil ve üstün bilirler.Hristiyanlar,kendilerini üstün görürler.İngilizler,Ruslar,Almanlar, üstün ırk olma iddiasındadırlar. İslam dini,ırk,dil,renk,tahsil seviyesi ayırt etmeden,her insanın şeref ve itibarına hürmet eder. İnsanın siyah olması,,sarı benizli olması,uzun ya da kısa olması,imanının şerefini azaltmaz.Hangi ırktan olursa olsun,bir insan Kelime-i Şehadet söyler ve inanırsa,dünyanın en şerefli insanıdır. Sevgili Peygamberimizin (Aleyhisselam) çok sevdiği Bilal-i Habeşi ve Üsame bin Zeyd (Radyallahü anhüm ecmain) siyahtılar.Hz. Bilal ,Efendimizin müezzini idi.Hz. Üsame ise,daha 18 yaşında iken,Efendimiz tarafından komutan yapılmıştı. Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler,ırkçılığı,ırk üstünlüğünü kesin olarak reddetmektedir. Hucurat suresi,13. ayette mealen; ’’Ey insanlar,sizi bir erkekle bir kadından yarattıkBirbirinizle tanışmanız için milletlere,kabilelere ayırdık.Allah indinde en üstününüz,takvada en ileri olanınızdır.’’ buyurulmuştur. Hz. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: ’’Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur.Üstünlük,ancak takva iledir.’’ ( İbn-i Neccar) Başka bir Hadis-i Şerif de şöyledir: ’’Allahü Teala,Cahiliyyet övünmelerini sizden kaldırdı.Hepiniz Adem Aleyhisselamın evlatlarısınız.Âdem ise,topraktan yaratıldı.’’  (Tirmizi)                                      

Hiçbir İslami kaygı taşımayan,İslami hiçbir değere sahip olmayan,üstünde İslam mührü olmayan ırkçılık,ırk üstünlüğü davası,içimize sokulan bir Yahudi ve İngiliz fitnesidir. Ümmet-i Muhammedi parçalamaya yöneliktir,başarılı da olmuştur. Şiilik adı altında,Acem,Pers ırkçılığı,Selefi,Vehhabilik adı altında Arap ırkçılığı,Turancılık adıyla,Türk ırkçılığı,Kürt ve Arnavut ırkçılığı gibi ayrışmalar,Ümmet-i Muhammed’i parçalara bölmüştür.Bunun mimarı da, İngilizler ve Yahudilerdir. Oysa ki,Efendimizin (Aleyhisselam) ifadesiyle,’’Müslümanlar kardeştir.Takva üstünlüğü hariç,kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.’

Türk olmak Allahtan,Türkçü olmak başkadır.Kürt olmak Allahtan,Kürtçü olmak başkadır.Arap olmak,Acem Olmak Allahtan,Arapçı,Acemci olmak başkadır.                      

Bunları ırk sayısı kadar çoğaltabiliriz. Irklar,kavimler,milliyetler Allahın takdiriyledir.Irkçılık,kavmiyetçilik ise fitnedir,Allahın emrine aykırıdır. Rahmetli ceddimiz Sultan Alpaslan diyor ki; ’’Biz bu ülkeleri Allahü tealanın izniyle,silah kuvveti ile aldık.Biz,temiz Müslümanlarız,bid’at nedir bilmeyiz.Bu sebepledir ki,Allahü Teala halis Türkleri aziz kıldı.’’  İşte,hakikat budur !

 Ne mutlu,Allaha kul,Habibine ümmet olabilene ! Ne mutlu,iyi bir Müslüman,iyi bir insan olabilene !

Bizden söylemesi !