Meal Nedir?

Meal Nedir?

22/07/2017

Meal demek,Allahın Kelamı demek değildir..Meal, yanlış olarak tercüme anlamında kullanılıyor..Piyasada, değişik Prof. ların yazdığı mealler tercümedir..hepsi de yazan kişinin aklına,düşüncesine göre farklı farklıdır..Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifleri asıl TEFSİR dir. Bir kelimenin,Allahü teala ve Resulullah tarafından açık olarak bildirilmemiş mânâlarından, dine uygun olanı seçmeye TEVİL ve bu mânâya MEAL denir..Ayet-i Kerimeyi başka bir dile nakledince, TERCÜME denir..Ayet-i Kerimeler, kısa ve tam tercüme edilemez. İslam Alimleri, Ayet-i Kerimelerin tercümelerini değil,uzun tefsirlerini bildirmişlerdir..Kur an-ı Kerimi anlamak demek, KELAM-I İLAHİDEN MURAD-I İLAHİYİ ANLAMAK demektir..Bu da tercüme ile olamaz..Meal diye, tercümeleri okuyanlar, tercümeyi yapanın kendi aklına,düşüncesine,kültürüne,bilgisine,kendi inancına göre yazdıklarını okur..Bir cahilin,bir sapığın,bozuk niyetli birinin yazdığı tercüme, onun bozuk fikirlerini anlatır..Kur an tercümesi diye yazılan kitaplar, doğru mânâ veremez..Okuyanlar da, kendi akıllarınca anladım sanarak, yanlış,abuk sabuk anlamlarla çok büyük günaha girerler..Kur an-ı Kerimi ve Hadis-i Şerifleri yanlış anlamak ve anlatmak, insanın İMAN ını giderir.Rasgele yazılmış olan, meal denilen tercümeleri okuyan ve İslamiyyetin temel bilgilerine vakıf olmayan zihinlerde, birtakım şüpheler,itirazlar hasıl olmaktadır.. Birkaç örnek: Bir kadın Meal okuyunca, (Kur anda kadınların örtünmesi emri yazılı olmadığı için örtünmekten vazgeçtim.) diyerek tesettürü bırakmıştır. Bu kadının Kur an diye bahsettiği, yanlış, bozuk bir tercümedir..Kur anda kadınların örtünmesi emredilmiyor, demek, Kur an-ı Kerime iftira olur.. Nur suresi, 31. ayette, Mü min kadınlara söyle,yabancı erkeklere bakmaktan sakınsınlar,ırzlarını korusunlar,görünen kısmı hariç,ziynetlerini göstermesinler,başörtülerini yakalarına kadar örtsünler. buyurulmaktadır..Peygamber Efendimiz aleyhisselam, bunu açıklarken diyor ki; Kadının yüzü ve iki eli hariç, bütün bedeni avrettir. (Ebu Davud) Demek ki, açıklamasız olarak, Kur anı doğru anlamak mümkün değildir. Bozuk meal okuyup dinden uzaklaşanlara bir başka örnek; Bir genç, (Namazda okunan surelerin tercümelerine baktım.Namazla hiç ilgisi yok.Başka şeylerden bahsediyor. Ben de namazı bırakıp Türkçe dua etmeye başladım.) demiştir. Böyle sözler, ibadetin ne olduğunu anlamamaktan ileri gelir..Namazın ve diğer tüm ibadetlerin nasıl yapılacağını,neler okunacağını Allahü teala resulüne bildirmiştir.Peygamber Efendimiz de bunları Eshabına bildirmiş ve kendisi de yapmıştır.İslam Alimleri de bunları aynen kitaplarına geçirmişler,günümüze ulaştırmışlardır..Bu alimler bildiriyor ki, namazda okunacakların Allah kelamı olması lazımdır..Vazife, ancak böylece yapılmış olur. Ölmüşleri için Yasin-i Şerif okuyan bir genç; Yasinin tercümesini okuduktan sonra, bundan vazgeçtim.Çünkü, Yasin suresinin ölülerle,duayla bir ilgisi yok.Tarihi olaylardan,Kıyamette olacak şeylerden bahsediyor. demiş ve bundan sonra namazı da bırakmıştır. Bu kimseler, Kur an tercümesi yerine, İslam Alimlerinin İlmihal kitaplarını okumuş olsalardı, hem Kur an-ı Kerimin doğru manasını öğrenirler,hem de Kur anın her harfinin şifa ve dertlere deva olduğunu,dirilere ve ölülere ne kadar faydalı olduğunu bilir,sapıtmazlardı. İslamiyyet, kaal değil,yani söz değil,haldir..Yani, yaşamaktır,bilmektir,anlamaktır,uygulamaktır..Buna da İLM-İ HÂL denir..Yani HÂL İLMİ..Nasıl olacağız,neleri yapıp,neleri yapmayacağız..Neleri nasıl yapacağız..nasıl yaşayacağız..Bunları hükümler halinde anlatan,bildiren ilme İlmihal denir..İslam Dini İlmihalden ,Fıkıh kitaplarından öğrenilir..İlmihalini öğrenmeyenin İmanı sağlam kalmaz..Bizler Kur andan,hadislerden hüküm çıkaramayız..Kendi aklına,kendi düşüncesine,kendi anladığına göre hüküm çıkaranlardan El-Kaide,Deaş,Fetö,Taliban,Hizbullah,Boko-Haram vb. çıkıyor..Şunu da söyleyelim: İslam tarihinde ilk defa meal, Zeki Megamiz adında bir hristiyan Arap tarafından Cumhuriyetten sonra yazılmıştır..İkinci meali de Osman Nebioğlu adındaki mason yazmıştır.. Aziz Nesin in Meal okudum,dinsiz oldum. sözü çok meşhurdur.. Bizden söylemesi...