MANKURT

MANKURT

05/09/2015

Juan-Juan denilen kavim,esir aldıkları insanlara korkunç işkenceler yapar,köle olarak da satarlarmış.Asıl işkenceyi, güçlü,kuvvetli,genç olan esirlere yapar,onların hafızasını kaybetmesine,deli olmasına sebep olurlarmış.                            

Önce esirin saçlarını tek tek köküyle çıkarır,taze,kanlı deve boynu derisini başına geçirirler,sonra da ellerini,ayaklarını bağlayıp,aç susuz kızgın güneşin altında üç-beş gün bırakırlarmış.Deri güneşten kurudukça,esirin başını sıkar,dayanılmaz bir acı verirmiş.Başını ve boynunu taşa toprağa sürtemesin diye boynuna da tahta kalıplar bağlarlarmış.Bu esirlerden çok azı sağ kalabilirmiş. Juan-Juan’lar da sağ kalan bu esirleri çözer,onlara yiyecek,içecek verirlermiş. Bu esirler hafızasını tamamen kaybeder,ölünceye kadar geçmişini hatırlamaz,kafasına saman doldurulmuş bir korkuluk halini alırmış.Bu kölelere bundan sonra MANKURT denirmiş.                                     

Bir mankurt,kim olduğunu,hangi soydan,hangi kavimden geldiğini,anasını,babasını,çocukluğunu asla hatırlamazmış.İnsan olduğunun bile farkına varmazmış.Millî şahsiyeti olmadığı için de efendisine büyük avantaj sağlarmış.Ağzı var,dili yok,itaatkâr bir hayvandan farksız,kaçmayı,kurtulmayı düşünemeyen,bu yüzden de hiç tehlike arzetmeyen bir köle olurmuş                                                         

Birileri, 150 yıldır Müslüman-Türk milletinin evlatlarını modern şekilde mankurtlaştırmakla meşguller.İman,ilim,ihlas,adalet,şecaat,namus,hayâ,çalışmak,üretmek gibi çok yüksek değerleri kalbimizden söküp almakla,bunların yerine sadece ve sadece yiyip-içip,eğlenmekte olan nesiller üretmekteler.Kimler mi ???!!!    Sömürge bakanlığı olan tek devlet,İngiltere,kendisini dünyanın gizli ve tek hakimi olarak gören İsrail,ille de Yahudi Baronlar !! Bunlarla birlikte çalışan Masonlar !!!                 

Nasıl mı ???!!! bakınız; Dünyada 200 devlet var.Tümünün bir yıllık " gayr-i Safi Milli hasılası " toplam 90 trilyon dolar ...Yalnız,tek yahudi baron Rotschild’in serveti 100 trilyon dolar !                    

Günümüzün Juan-Juan’ları kimmiş,anladınız mı? Tüm dünyayı soyan,yöneten,dövüştüren,insanlar ölürken,ağlarken,gülerken durmadan hep kazanan toplam 10 yahudi aile !!!                                

Tek tek saçlarımızı yolmuyorlar.Onun yerine kendi değerlerini kabul ettiriyorlar.Başımıza deve derisi geçirmiyorlar.Ürettikleri sahte kahramanları,sahte bilgileri kafamıza sokuyorlar.Aç-susuz güneşte bırakmıyorlar.Aksine ürettikleri şişeli ve paketli GDO’lu yiyecek ve içeceklerle genetiğimizi,DNA’mızı bozuyorlar.Müzikleriyle,filmleriyle,dizileriyle,medya kuruluşlarıyle milletimizi ruh kökünden koparıp,tarihine,ecdadına,dinine düşman ve yabancı hale getiriyorlar.                                                    

Okumayan,araştırmayan,düşünmeyen,öğrenmeyen,devamlı eğlenen,devamlı tüketen,üretmeyen,çalışmayan, " YENİ DÜNYA DÜZENİ İNSAN MODELİ " !!!                               

Yani,modern mankurtlar ! İnsanları mankurt yaparken kullanılan en tesirli yol da ALGI OPERASYONU !                               

Hiçbir millet,Müslüman-Türk milleti kadar algı yönetimi,algı operasyonu,algı yanılmasına maruz bırakılmamıştır.                             

Hristiyan ve Yahudi güçler,Müslümanları karşılarında,asla ekonomik,siyasi ve askerî güç olarak görmek istemezler.Menfaatlerine çomak sokan bir süper gücü kabullenemezler.Osmanlı’nın yıkılış ve yıktırılış sebebi de budur aslında!!!                                                 

Mankurtlaştırılamamış,insnlarımızı mankurtlaştıranlara da hizmet etmeyen adam gibi adamların çıkıp bu millete gerçekleri anlatması lazım !                          

Mesela ;                                                                    

-- Çağdaşlık,modernlik,demokrasi diye İslamiyyetten daha üstün değerler mi vardır ?                                

-- Laik halk tabiri,kilise görevlisi olmayan,sıradan hristiyan halka verilen isim midir,değil midir?                                          

--Simon Zwi kimdir?Neden ve kimler tarafından bize Şemsi Efendi diye tanıtıldı?                                       

--Haim Nahum kimdir??Ne haltlar etmiş,ne fırıldaklar çevirmiştir?                                                        

--Emanüel Karaso kimdir* Neden,soyadı kanunundan sonra Emin Karasu olmuştur?

--Osmanlı Hanedanı,neden kanunla yurt dışına sürülmüş,neden Türk vatandaşlığından atılmışlardır?                                                  

-- 1909’da hiç kimse Türkiye adını bilmez ve telaffuz etmezken,İngilizler İstanbul’da " Nationel Bank Of Turkey "i neden kurmuşlardır?                                        

-- Merkez Bankası millî midir?Yoksa yahudi ortakları mı vardır?                                                              

--İnsanlar soyunarak,çıplak gezerek,devamlı eğlenerek " medeni " olabilirler mi?Dünyada moda ve müzik piyasası kimlerin elindedir?    

--Masonlar,Sabetayist ve yahudiler bizi yönetmede ne kadar etkilidirler?                                             

--Bu gayr-i millî ve gayr-i İslami güçler,İslamî cemaatlerde,İlahiyatlarda ve günümüz İslam anlayışında ne kadar etkilidirler?                                            

--Daha da önemlisi; Etrafımıza bakalım,mankurtlaştırılamayan kaç kişi kaldık??!!                                                 

Bir Allah dostu buyrmuş ki; " BU DÜNYADA EN KÖTÜ ŞEY,DOĞRU DİYE BİR YANLIŞA SARILMAK,YANLIŞ DİYE BİR DOĞRUYA SALDIRMAKTIR."                                                

DİKKAT,bizden söylemesi !!!