KUTLU DÂVÂ

KUTLU DÂVÂ

27/02/2016

Rahmetli hocam Prof. Mehmet Kaplan diyor ki: "Devletler laik olabilirler.fakat,fertler laik olamaz.İnsanların mutlaka bir inancı,ya da inaçsızlığı vardır." 100 yıldır çok algı operasyonlarına maruz kalan insanlarımızda ise daha garip,daha tuhaf sapmalar söz konusudur.İnsanımıza ne öğretildi?! Biraz kapitalist,biraz Müslüman,biraz sosyalist biraz Müslüman,biraz faşist biraz Müslüman,biraz madeci,materyalist biraz Müslüman,biraz laik biraz Müslüman,biraz ateist,ayyaş,kumarbaz biraz müslüman vs. vs. olabilecekleri öğretildi.Bu "biraz" ları çoğaltabiliriz.

İman ile küfr birbirlerine zıttır.Dünya ile Ahiret de birbirlerine zıttır.Ahiret,ebedidir,dünya sürelidir,yok olacaktır.Müslüman,hayatı boyunca dünya ve ahiret tercihi ile karşı karşıya kaldığında,Ahireti,Allahın emir ve yasaklarını tercih edebilirse,mutlak Müslümandır.İslamiyyetin emir ve yasaklarına uymadan yaşayan,bundan dolayı da üzüntü ve pişmanlık duymayan, "Müslümanım" dese de ancak kendisini kandırır.Silahsız,cephanesiz harbe giden,çok iyi bir asker olduğunu söyleyen insan gibidir.Kendimizi bir test edelim bakalım!                                                                         

Mekkeli müşrikler,Peygamber Efendimize gelip derler ki; "Para istiyorsan,hepimiz malımızın yarısını sana verelim,en zenginimiz ol.Kadın istersen,en güzel kız ve kadınlarımızı sana verelim.Mevki,makam istersen,seni başımıza hükümdar yapalım.Yeter ki,şu İslam dinini,Peygamberliği bırak." Âlemlere rahmet olan Hz. Peygamber aleyhisselam cevap verir:" Bir elime güneşi,bir elime ayı verseniz,vallahi dâvâmdan vaz geçmem."                                            

Allahü tealanın selamı,bereketi,rahmeti,inayeti,mağfireti mânâsına gelen İslamı,yok olmaya mahkum,gelip geçici dünya zevkleri için feda etmek nasıl bir akıldır?!İşte,insan bu tercihi neticesinde dâvâ adamı olur.Allaha kul olmak budur.Bu iman üzre olan Müslümanı kimse kandıramaz,satın alamaz,kullanamaz.Bu istikametini bozmayan Müslüman,"Allaha kul olduğunu" bilir.Başka şeylere,başka kimselere kul olmaz.Gerçek hürriyet de budur.Allahü teala,İslamiyyet ile insanlığa şeref ve haysiyetin ta kendisini gönderdi."Ben Müslümanım" diyebilen bir insan,bunun hakkını veriyor,gözetiyorsa,en büyük şerefle şereflenmiştir.Bu şeref ve haysiyetin manevi ağırlığını,mukadesatını,mesuliyyetini taşımaktan da aciziz.Buna rağmen günümüz insanı,bu şref ve itibardan habersizce,başka yerlerde,başka şeylerde şeref ve üstünlük arıyor!Şuculukta,buculukta,falancılık,filancılıkta üstünlük kazanmanın peşinde!

Mutlak Müslüman olmak demek,Hz. Muhammed aleyhisselama tam ve kusursuz tâbi olmak,onu tam ve kusursuz sevmek demektir.Bunun âlâmeti de,onu sevmeyenleri sevmemektir.İşte,bundan dolayı Müslüman,falancı,filancı,şucu,bucu,demokrat,ilerici,sosyalist,faşist,komünist,mason,siyonist,Amerikancı,Rusçu,Almancı,İrancı,İsrailci,İngilizci,vs. vs. olamaz.Buna asla ihtiyacı da yoktur.Dünya ve ahiretin tüm iyilik ve güzellikleri,İSLAM dairesinin içindedir.Başka yerlerde,başka "-izm" lerde iyilik,güzellik aramak ahmaklıktır.

Kendimizi test edelim demiştim ya!

Herkes aynayada kendi gözlerine bakarak,kendisine sorsun!Dünyanın serveti,en güzel kadınları,en yüksek mevkileri teklif edilse ne yapardınız?!Ya da,birçok insanın peşine takıldığı çeşitli -izm’lerle aranız nasıl?!Şayet,Efendimiz aleyhisselamın verdiği cevabı verebileceksek,problem yok.Ama,küçücük dünya menfatleri,geçici,boş lezzetler,sivrisineğin kanadı kadar kıymeti olmayan haram ve mekruhlar için İslamiyyeti,gerçek şeref ve itibarı,ahireti feda edebiliyorsak,

VAY HALİMİZE!!!

Son devrin büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Efendi diyor ki: "Nefsine uyan haram işler.haram işleyen alışır,alışınca haramdan zevk alır,ehemmiyet vermez olur.Harama ehemmiyet vermeyince imanını kaybeder." Allah korusun,kendisini hâlâ Müslüman zanneder.                                                                                                                              

İşte,tüm İslam düşmanları,hep birlik olup bundan dolayı İslamiyyete saldırıyorlar.İslamı bozmak istiyorlar.Bakın meşhur misyoner Louis Massignon ne demiş:Müslümanların her şeyini bozduk,yok ettik.Onları kendimize benzettik.Dinleri,inançları,dine bağlılıkları  insani duyguları yok oldu.İslamı öğrenmeyi,yaşamayı,namaz kılmayı,Kur’an öğrenmeyi suç ve gericilik olarak göstermeyi başardık.14 asırlık dinlerini,itikadlarını,ibadetlerini tartışılır hale getirdik.Onları derin boşluğa düşürdük.Bundan sonra,siz misyonerlerin işi daha kolay.Maş bağlayarak,vize vadi ile,yurt dışı imkanı ile,hatta cinselliği kullanarak müslümanları hristiyan yapınız."

Türkler niçin,neden üstün ve aziz oldular?!Onun cevabını da Osman Gazi rahmetullahi aleyh veriyor:"Bizim dâvâmız,kuru bir kavga ve cihangirlik davası değil,İlâ-yı Kelimetullah’tırYani,Allahü tealanın kelimesini yüceltmek ve yaymaktır."

Dâvâ ,aynı Dâvâ !Hz. Muhammed aleyhisselamın davası!.. Şükürler olsun ki,bu dava,hala bu milletin kalbinde ve omuzlarında! Yüce Rabbim,bu KUTLU DÂVÂ’dan bu milletin evlatlarını mahrum etmesin.                                                                                              

NOT:Geçen haftalarda,"Made İn England" başlıklı yazılar yazmış,İngilizlerin ne kadar sinsi,mel’un,alçak bir İslam ve Türklük düşmanı olduklarını belirtmiştim.Yaşadığımız bu katliamlar,gürültü,patırtı arasında isimleri hiç duyulmuyor değil mi?! Ama,Ankara’da patlayan,canlarımızı alan son bomba İngiliz yapımı,RDX.Dikkatinize sunulur!

Bizden söylemesi !