Kur’an-ı Kerimi Anlamak Nedir?

Kur’an-ı Kerimi Anlamak Nedir?

12/02/2017

Kur’an-ı Kerimin muhatabı,Vahyin muhatabı,Allahü tealanın muhatabı Hz. Muhammed Aleyhisselamdır.Her önüne gelen doğrudan doğruya Kur’an-ı Kerimi anlacak idiyse Peygambere ne lüzum vardı ? Eshab-ı Kiram İslamiyyeti Kur’an-ı Kerimi okuyup yorumlayarak değil,Hz. Peygamber Efendimize sorarak öğrendiler..Kur’an-ı Kerimin manasını tam olarak,eksiksiz,hatasız,kusursuz biçimde anlayan,anlatan,yaşayan,öğreten Hz. Peygamber Efendimizdir.KUR’AN-I KERİM ASIL,HZ MUHAMMED ALEYHİSSELAM USULDÜR. Usulü bilmeyen ASLI anlayamaz.Kur’an-ı Kerimi tam olarak TEFSİR eden Peygamberimizdir.Hadis-i Şerifler, gerçek tefsirdir.Hakiki İslam Alimleri de bunları naklederek bize kadar ulaştırmışlardır.Bundan dolayı İslamiyyet nakil dinidir,denir.Bugün birilerinin çıkıp ta,’’Her geçen gün Kur’anın yeni yeni anlamları çıkıyor.Gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor.’’ gibi lafllar etmeleri yahudi,hristiyan,mason misyonerlerin tezgahıdır.Hz. Muhammed Aleyhisselam hiç eksiksiz Kur’an-ı Kerimi anlamış,yaşamış,tefsir etmiş ve Eshabına öğretmiştir.Günümüzde Kur’anı tekrar keşfettiğini sanan zavallılar,hem komik duruma düşüyor,hem de bilerek ya da bilmeden Hz. Peygamberi aşağılamış oluyorlar.Tabii ki mealcilik,tarihselcilik,mezhepsizlik,selefilik,rafizilik,Şia hepsi birer İngiliz ve yahudi projesidir.İslami ilmler silsile takip eder.Ben İslam alimiyim,hocayım,şeyhim,mürşidim diyen birinin hocalarına,onların da hocalarına bakılır..Eğer bu üstatlar,hocalar silsilesi Hz. Peygamberin Eshabına kadar gidiyorsa,o yol doğrudur.Ama,birileri çıkıp ta,’’Ben Kur’andan başka hoca,üstat tanımam.Kur’anı anlar,ona göre hareket ederim.Hadisler uydurmadır.Mezhep filan yoktur.’’ gibi şeyler söylüyorsa bilin ki sapıktır.İslamiyyeti ilk günlerindeki gibi günümüze ulaştıran,sadece Allah rızası gözeten hakiki din alimlerini,onların yollarını inkar edenler,herkesin eline bir meal tutuşturup Müslüman sayısınca mezhep oluşturmak peşindeler..Bu güne kadar yazılan kıymetli tefsir kitaplarını anlayabilmek için ortalama 30 yıl çalışıp,20 temel İslami ilm ile,yardımcı ilmleri de öğrenmek lazımdır.Yunus Emre tam 40 yıl, Tapduk Emre’nin dergahında Kur’anı öğrenmeye çalışmış,ilm tahsil etmişti. Yunus aptal mıydı,salak mıydı,geri zekalı mıydı ki,40 yıl uğraştı?! Bu ana ilmlerden birisi TEFSİR ilmidir.Bugün kullanılan bazı Arabi kelimeler,fıkıh ilminde başka manaya,tefsir ilminde başka manaya gelmektedir.Hatta aynı bir kelime,Kur’an-ı Kerimdeki yerine,aldığı edatlara göre başka manalar bildirmektedir.Osmanlı yıkıldıktan sonra yazılan din kitaplarının çoğunda şahsi düşünceler,bid’atler bulunmaktadır.İslamiyyet üzerinden saldıran dış güçlerin desteği ile meydana gelmiş olan kitaplarda birçok bozuk ifadeler,yanlış bilgiler,bid’atler vardır.Bizim gibi din bilgileri az olanların Tefsir ve Hadis kitaplarını okuyup anlam çıkarması çok tehlikelidir.Çünkü,Kur’an-ı Kerimi ve Hadis-i Şerifleri yanlış anlamak veya şüphe etmek imanı götürür. AZİZ NESİN’in ’’ Meal okudum,inancımı kaybettim.’’ sözü çok meşhurdur.Sadece Arapça bilmek,Kur’anı anlamaya yetseydi,Arapların hepsi İslam Alimi olurdu.

Kur’an-ı Kerimin hakiki manasını anlamak,öğrenmek isteyen kimse,din alimlerinin kelam,fıkıh,ahlak kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi Kur’an-ı Kerimden,Hadis-i Şeriflerden  alınmış,yazılmıştır.Kur’an tercümesi ve Meal diye yazılan kitaplar doğru mana veremez..Okuyanları,bunları yazanların fikirlerine,maksatlarına esir eder,dinden ayrılmalarına sebep olur. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendinin ’’Mezhepsizlik,dinsizliğe köprüdür.’’sözü de çok meşhurdur. Kur’an-ı Kerimi anlamak demek,Peygamber Efendimizin Hadislerini,Ayet-i kerimeleri büyük İslam alimlerinin anladığı biçimde anlamak demektir.İslamiyyet bize kadar bu yolla gelmiştir.Buna Edilleyi Şer’iyye denir.Herkes kendi aklına,kendi fikrine,kendi görüşlerine göre Kur’anı anlayamaz,hüküm çıkaramaz.Bunun iddiasında olanlar,piyasadaki tıp kitaplarını okuyup,’’Ben cerrah oldum,ameliyat yaparım.’’ diyenden daha komiktirler.. Ya da dünyanın en kaliteli,en güzel yemeğini beğenmeyip,’’Bana mutfağı gösterin,malzemeleri verin,bu yemeği ben yapacağım.’’diyen,yemek yapmayı da hiç bilmeyen birisi gibidirler..İslamiyyet ’’KAAL’’ (söz) değil, ’’HAL’’ dir..İslami yaşantıyı anlatan,İslami hayatı tarif eden,yani İslami ’’Hal’’ i öğreten eserlere de İLM-İ HAL denir..Bugünün çakma,sahte alimleri,bozuk itikadlı İlahiyatçı Prof. lar, HAL İLMİ’ ne de karşılar...İLMİHAL’i reddediyorlar.Din Doğrudan Kur’andan öğrenilir diyorlar...Biliniz ki,bunlar kim olursa olsunlar,birer Projedirler..Kimbilir hangi mason localarına kayıtlıdırlar ?  Kur’an-ı Kerim,İslam alimlerinin İlmihal kitaplarındaki  bilgilerden,Fıkıh kitaplarından,İslam Ahlakı kitaplarından öğrenilir...Vesselam !