Kulluk Nedir?

Kulluk Nedir?

04/02/2017

Hz. Ali (Radyallahü anh) ’ye sorarlar, ’’Dünya nedir* ’’ diye....Cevap verir : ’’Allah’tan alıkoyan her şey dünyadır.’’

Şu kısacık dünya hayatı,bize ebedi âlemi kazanmamız için verilmiş bir sermayedir..Tüccar,elindeki sermayeyi güzel ve yerli yerinde kullanmazsa nasıl ki iflas ederse,insan da İman etmez,islamiyyeti öğrenmez ve yaşamazsa ebedi hayatı kaybeder,iflas etmiş olur..Allahü teala çok merhametli olduğundan insanları affetmeye,Cennetinde ağırlamaya bahaneler yaratır..Peygamberler hariç,hiç kimse masum değildir. Tabii ki, ’’nefs-i emmare’’adlı iblisi içinde taşıyan biz insanlar,günahtan arınmış değiliz..Ama,Rabbimiz, Hz. Peygamber vasıtası ile bize ne yapmamız gerektiğini,nasıl iyi bir insan olabileceğimizin yolunu öğretmiştir. Sözümüz,’’Ben Müslümanım’’ diyenleredir.. Bizim yolumuz,ümitsizlik yolu,Allahın rahmet ve mağfiretinden ümit kesme yolu değildir. Haramı haram,günahı günah bilip tövbe ettiğimizde, affolacağımız müjdelenmiştir. Nasıl ki,insan başkasına karşı bir kusur işler,özür diler,affedilirse, aynen öyle...Allahü teala; ’’Rahmetim gazabımı geçti.’’ buyurmuştur.. Allahü tealanın kullarına merhameti,çölde çocuğunu kaybetmiş emzikli bir annenin merhametinden çok daha fazladır, şeklinde tarif edilmiştir..Hz. Peygamber Efendimiz (Aleyhisselam) , ’’Ben günde 70 defa istiğfar ediyorum.’’ buyuruyor.Sırf bize örnek olmak için...Ne yapıp ne edelim, ’’tövbe istiğfar’’ ı bırakmayalım..Anselmo Turmeda isimli bir papaz,İslamiyyete girmiş,Abdullah-ı Tercüman adını almış,evliyanın büyüklerinden olmuştur..Bişr-i Hafi, sarhoş,ayyaş iken tövbe etmiş, Allah dostu olmuştur.. Unutmayalım ki,insana aczini,zavallılığını hatırlatan,gözyaşı döktüren,tövbe etmesine sebep olan günahlar, kibir ve gurur veren ibadetten hayırlıdır..

Nimetlerin içinde yüzüyoruz..Bu nimetlerin hakiki sahibi Allahü tealadır..Nimetlerin her türlüsüne şükretmek lazım ki,elimizden alınmasın..Büyük veli Cüneyd-i Bağdadi Hz. der ki; ’’Şükür,Allahın verdiği nimetleri yine O’nun istediği şekilde kullanmaktır.’’ Yani, ’’Yarabbi sana şükürler olsun’’ demek yetmiyor..Her nimeti yerli yerinde,helal yoldan,mübah olarak harcamak,sarfetmek,kullanmak lazım...Zina etmek yerine evlenmek gibi..Her halimizde İslamiyyete uymak,şükrün hakikatidir diyebiliriz...

Bu arada kahır,mihnet,sıkıntı,dert,musibet,bela gelebilir mi,gelir tabii ki ! Gülü yaratan ile sapında dikeni yaratan aynı..İnsan hep gül koklamaz ya,bazan da dikeni batar..Rabbimizin hatırına,O’nun rızası için sabır ! Bize düşen bu...Gülü koklarken iyi,güzel de, diken batınca mı kötü ?! O da Allahtan...Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak ’’Nimetlerime şükretmeyen,bela ve musibetlerime sabretmeyen,kader ve kazama rıza göstermeyen kendine başka bir Rab arasın.’’ buyurmuş..Evet,sabır,hazinelerden bir hazinedir.. ’’Dinimizin yarısı sabır,yarısı şükürdür.’’ buyurulmuş...

Allahü teala, ’’Beni çok zikredin.’’ diye emrediyor.. İslam büyükleri de, ’’Zikir,haramlardan kaçmakla,namaz kılmakla,fıkıh öğrenmekle olur.’’ buyurmuşlar.. Zikir,anmak,hatırlamak demektir.Unutmamak demektir..Kalbin (ruhun) Allah’tan bir an olsun gaflette olmaması demektir..Bunda da dilin yeri yoktur.. Zahirde halkla,batında Hakk’la beraber olabilirsek,bizden kötülük sadır olmaz..Zikrullah muhabbetullaha,muhabbet de Allahın rızasına vasıtadır.. Bu yolda olan Müslüman, kanaat sahibi olur,hırs ve tama’ dan uzak durur.Dünyalık mal toplama kaygısı ile kalp kırmaz,kul hakkı yemez,yalan söylemez..Aza kanaat eder...

 ’’ 5 vakit farz namazdan sonra,Allahü tealanın en çok sevdiği şey,bir Müslümanın sıkıntısını gidermek,iyilik yapmak,duasını almaktır.’’ diye bildirilmiştir..İyilikle emrolunduk..Darda kalanlara,yetime,yoksula,yolda kalana,muhacire,güçsüzlere,açlara yardım gibi bir fazilet var mıdır ?! Bu saydıklarımızın hepsi içimizdeki iblis, nefs-i emmareyi ezer..Bizi Allaha kul eder. Nefsimizi yenmeden,Allaha kul olamayız ! İnsan ,ya Allah ve Resulüne tabidir,ya da nefsine ve Şeytana ! Hani,kulluk,kulluk diyoruz ya ! İşte ,budur..Her halimizde Resulullaha tabi olmak,nimetlere şükretmek,bela,musibetlere sabretmek,günahlarımıza tövbe etmek,Allahı çok zikretmek,insanlara iyilik etmek,kanaat etmek,her işimizi Allaha tefviz etmek...Hz. Peygamber Efendimiz (Aleyhisselam) neler yapacağımızı gayet açık olarak bildirmiştir : 1) Herkes nafile ibadetlerle meşgul iken,sen farzları ifa et. 2) Herkes dünya ile meşgul iken,sen Allahı hatırla 3)Herkes dünyayı imarda iken,sen dinini imar et. 4) Herkes birbirinin ayıbında iken,sen kendi ayıplarını araştır 5)Herkes insanların rızasında iken,sen Allahın rızasını ara,gözet. 6) Herkes ihlassız çok amel yaparken,sen amelinin az da olsa ihlasla olmasına dikkat et.

Şu kısacık yazı,bizim aynamız olsun ! Aynaya bakalım,biz neler yapıyoruz,nasıl görünüyoruz,ne haldeyiz ?!  Fesübhanallah, Allahü teala bize selamet versin.....