KÖTÜ AHLAK YA DA RUH HASTALIKLARI

KÖTÜ AHLAK YA DA RUH HASTALIKLARI

21/01/2017

İnsana dünyada ve ahirette zarar veren her şey,kötü ahlaktan meydana gelmektedir.Yani,zararların kötülüklerin başı,kötü huylu olmaktır. Haramlardan (kötülüklerden) sakınmaya ’’TAKVA’’ denir.Takva,ibadetlerin en kıymetlisidir. Çünkü,birşeyi tezyin etmek,süslemek için,önce pislikleri,kötülükleri yok etmek lazımdır.Bunun için günahlardan temizlenmedikçe,haramları terketmedikçe, taatlerin,ibadetlerin faydası olmaz.Kötülüklerin en kötüsü, ’’KÜFÜR’’ dür.Kâfirin (Allaha düşman olanın) hiçbir iyiliği,hayratı,hasenatı ahirette faydalı olmaz. (Zulm ile öldürülen kafir,şehid olmaz,Cennete girmez.)İmanı olmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez.Bütün iyiliklerin temeli takvadır.Dünyada rahata ,huzura kavuşmak,birbirini sevmek,kardeşçe yaşayabilmek, ahirette de sonsuz azaptan halas olarak ebedi nimetlere,seadetlere kavuşmak,ancak takva ile nasip olur. Kötü huylar,kalbi (ruhu) hasta eder.Bu hastalığın artması,kalbin kalbin ölümüne (yani küfre) sebep olur.Kötü huyların en kötüsü olan ŞİRK,yani KÜFR ise, kalbin en büyük zehiridir. İmanı olmayanların, (Kalbim temizdir,sen kalbe bak ) gibi sözleri boş laflardır. Küfürle zehirlenmiş,ölmüş olan kalb, temiz olamaz....Küfrün çeşitleri vardır..Hepsinin en kötüsü,en büyüğü şirktir.Bir kötülüğün her çeşidini bildirmek için,çok defa bunların en kötüsü söylenir..Bunun için Ayet-i kerimelerde ve Hadis-i şeriflerde bulunan şirk kelimesinden her nevi küfür manası anlaşılır. Nisa suresinin kırksekiz ve yüzonaltıncı ayeti kerimelerinde müşriklerin hiç afvedilmeyeceği bildirildi. Bu ayet-i kerimeler,kafirlerin Cehennemde sonsuz kalacaklarını bildirmektedir. Şirk, Allahü tealaya ortak koşmak demektir.Bunu yapana müşrik denir..Herhangi bir yaratılmış olan şeyde Allaha mahsus olan sıfatların var olduğunu sanmak şirktir.Günümüzde Yahudiler,Hz. Muhammed Aleyhisselamın Peygamber olduğuna inanmadıkları için kafirdirler..Hristiyanlar da Hz. İsa Aleyhisselama İlahlık isnat edip iftira ettikleri i,çin müşriktirler.. Kalb hastalıklarının şirkten sonra en kötüsü, BİD’AT sahibi olmak,bid’at işlemektir. Bid’at,İslamiyyette olmayan şeyleri dine sokmak,İslamiyyette olan şeyleri dinden çıkarmaktır. 7. gece,45. gece,52. gece gibi...Hoparlörle ezan ve Kur’an okumak,namaz kıldırmak gibi..Tabüre ve sandalyede namaz kılmak gibi...Kalbin temiz olması demek,Allahü tealanın tüm emir ve yasaklarına uymaya çaslışmak demektir..Büyük ve küçük haramlardan kaçmak,ibadetleri yapmak,güzel ahlak sahibi olmaya çalışmak kalbin temiz olması demektir. Müslümanın herşeyden önce kalbini temizlemesi lazımdır.Çünkü,kalb tüm bedenin reisidir. Kalbin temizlenmesi de,İslamiyyete uymakla olur..İslamiyyet,3 kısımdır. İLM,AMEL,İHLAS..Yani,emir ve yasakları öğrenmek,öğrendiklerine tabi olmak,,bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kötü huyların hepsi için müşterek ilaç,hastalığı ve zararını,sebebini,zıddını,ilacını bilmektir. hadis-i şerifte (Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur.) buyuruldu... (İslam Ahlakı, S. 11,13 )