KİMDİR BU EFGÂNİ ?

KİMDİR BU EFGÂNİ ?

05/12/2015

Bu kadar patırtı,gürültünün arasında başka yazacak şey mi bulamadın be adam?! Efgani de kim,nereden çıktı bu şimdi?! Diyeceksiniz tabii ki! İşte ben de onu anlatacağım.Bazılarına göre,İslam âlemini kurtarmaya çalışan bir kahraman,ama aslında,bugünkü acıklı duruma düşmesini sağlayanlardan birisi...İranlı bir Şii,Osmanlının yıkılmasında büyük rol oynayan İslam düşmanı bir mason !                                                     

Sultan Abdülaziz devrinde Meclis-i Marif ve Encümen-i Daniş âzası olan Cemaleddin Efgani,bir konuşmasında Türkçe nutukları ayet ve hadis sanarak duaya başlamış," Nübüvvet bir san’attır"," Ruh peygamberlere vahiyle öğretilen ve ifadesini felsefede bulan hakikattır." gibi sözleri yüzünden Darülfünun’un kapatılmasına sebep olmuştur. Uzun zaman ortadan kaybolan Efgani,Abdülhamid Han devrinde tekrar ortaya çıktı.Her nasılsa,bir taraftan Mehmet Emin Yurdakul’u,Ziya Gökalp’i Türkçü olarak yetiştirirken,diğer yandan Mehmet Akif’i,Said Nursi’yi İslamcı olarak yetiştiriyordu.Mehmet Akif’in dergisi Sırat-ı Müstakim,Efgani ve talebesi Abduh’un çizgisinden asla ayrılmamıştır.Efgani,bir taraftan da Batı yanlısı,İttihadçı Abdullah cevdet gibi kişilerle dirsek temasında idi. O Abdullah Cevdet ki,verdiği bir kanun teklifinde, " Savaşlardan dolayı Türk kadınları için damızlık Türk erkeği kalmadı.Macaristandan damızlık Türk erkeği ithal edelim." diyebilmiş bir sapıktır.Yani,bir adam düşünün.Güya din âlimi ! Ama ,hem Türkçüleri yetiştiriyor,hem İslamcıları,hem de Batıcıları !!!                                                                      

Daha sonra İ. İnönü’nün başvekilliğini yapmış olan Şemseddin Günaltay bile, "Efgani,Peygamber kadar takdire şayandır.ona karşı gelen,Peygambere karşı gelmiş gibidir." demiştir.                                       

Efgani,Türk Yurdu Mecmuası ve Cerrahoğlu’na göre Azeri Türkü,talebesi Abduh’a göre Hz. Ali evladı,The Musulman mecmuasına göre Hintli, B. Lewis’e göre ( The Middle East and the West ) İranlı bir Şii’dir.                                                     

1883 tarihinde bir Fransız gazetesine yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanmaktadır: " Neden İslam cemiyyeti de günün birinde zincirlerini kırıp Hristiyan cemiyyetleri gibi terakki yolunda şahlanmasın?Biliyorum,Müslümanların Avrupayla aynı medeniyyet seviyesine yükselmeleri çok güçtür.İlmi usuller onlara yasaktır.Gerçek bir mü’min,konusu ilmî hakikat olan her çeşit araştırmalardan kaçınmalıdır.Kölesi olduğu Nass’a(kesin İslâmî hükümler) sapana bağlanan bir öküz misali bağlanan mü’min,şeriat tefsircileri tarafından çizilen yolda yürümeye mahkumdur. "                                                              

Ne gariptir ki,Türk olduğu iddia edilen Cemaleddin Efgani,Türklerin İslamiyyete,İlme ve insanlığa hizmetlerinden asla bahsetmemiştir.                                             

Hayalinde canlandırdığı vehmleri ve mason locaları tarafından kendisine öğretilen ifadeleri,tam bir İslam düşmanı edası ile yazmış ve söylemiştir.                                       

Cemaleddin Efgani’nin en yakın dostu,Jöntürklüğü kuran Suriyeli Katolik Halil Gaanem’dirSultan Abdülhamid Han’ın amansız düşmanı Halil Gaanem.İşte,Efgani’nin en yakın dostu olan bu Katolik Hristiyan,Efgani’yi bir müslüman din adamı,âlim olarak değil,gerçek kişiliği ile,yani dinsiz bir " libre penseur " olarak tanımakta ve tanıtmaktadır.                                                                 

Fransız filozof Renan,Efgani için," Şeyh cemaleddin,dinî istilaya karşı,ırkî direnişin en güzel örneğidir." demiştir.                          

Mısırlı Edip İshak ( Ed-dürer ) kitabında,Efgani’nin Kahire mason locası reisi olduğunu yazmaktadır.1960’da Fransa’da basılan ( Les franco-maçons ) kitabında da," Mısırda kurulan mason localarının başına Cemaleddin Efgani,ondan sonra da Muhammed Abduh getirildi.Bunlar,müslümanlar arasında masonluğuın yayılmasına çok yardım ettiler." diyor.                                                      

Prof. Kaya Bilgegil de," Ziya Paşa " adlı kitabında Ziya Paşa’nın ve Cemaleddin Efgani’nin mason olduklarını yazmaktadırBütün masonlar gibi,çeşitli kılıklara girerek,İslamiyyeti içeriden yıkmaya çalışmıştır.                                                             İşte,günümüzün reformist,mezhepsiz,kibir ve ucb sahibi çakma Prof.’larının,İslam dinini mealden öğrenmeye ve öğretmeye kalkan,Hz. Peygamberi,Sahabeyi,müctehid âlimleri beğenmeyen,Kur’an-ı Kerimi onlardan daha iyi anladığını sanan ve iddia eden sapık İlahiyatçı hocaların,bozuk din adamlarının öve öve bitiremedikleri,Mehmet Akif ile said Nursi’nin "Üstadım" dedikleri Efgani,aslında budur.                                                             

Bizim tek gayemiz,sadece Allahü teala’nın rızası için doğruları,gerçekleri öğrenmek,öğretmek ve yazmaktır.                                   

Daha fazla bilgi ve belge isteyenler,merhum Cemil Meriç’in " Ümrandan Uygarlığa" kitabını,merhum Ahmet Davudoğlu’nun " Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri" kitabını okuyabilirler.                                                                             

Bizden söylemesi !