Kalplerin Cilası Kur'an-I Kerîm

Kalplerin Cilası Kur'an-I Kerîm

19/08/2017

Kur'an-ı Kerimi öğrenmek hiç zor değil..Yeter ki isteyiniz..Bir haftada öğrenirsiniz..Hergün daha ilerletir,daha seri okursunuz..Mahreçler,Tecvid zamanla yerine oturur.Yıllarca, insanlarımızı ''Arap alfabesi çok zor'' diye kandırdılar.Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdular:''Demir paslandığı gibi kalpler de paslanır.'' -- Cilası nedir ya Resulullah? -- Kur'an-ı Kerim okumak ve ölümü hatırlamak... Abdullah İbn-i Mesud'un rivayet ettiği Hadis-i Şerifte ''Kur'an okuyun, zira her harfine Allah on sevap verecektir.Ben Elif Lam Mim bir harftir demem..Elif Lam Mim'im her biri ayrı harftir.'' buyuruluyor.. Abdullah İbn-i Mesud radyallahü anh ''Kişinin kendisini yoklamasına lüzum yok.Eğer Kur'anı seviyor ve oradaki hükümler hoşuna gidiyorsa Allahı ve Resulünü seviyordur.'' demektedir. Ebu Hüreyre radyallahü anh ''Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunuyorsa orada bolluk bereket olur.Şeytanlar uzaklaşır, Melekler çoğalır.Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa, o evde darlık,sıkıntı,huzursuzluk baş gösterir. Rahmet melekleri uzaklaşır, şeytanlar istila eder.'' buyurmuştur. Rivayet olunur ki, Halid Bin Ukbe Efendimiz Aleyhisselama gelerek, ''Ya Resulullah, bana Kur'an ayetlerinden okur musun'' dedi. Resul-i Ekrem, Nahl suresinden şu ayeti okudu. ''Şüphesiz ki Allah, adaleti,iyiliği,akrabaya vermeyi emreder.'' Ukbe, ''Vallahi, bunda büyük bir zevk ve güzellik var.Deruni bir çok şey ihtiva ediyor,asla beşer kelamı olamaz.'' dedi. Sabah namazını müteakip Sure-i Haşr'in sonunu (Hüvallahüllezi) okuyan ogün ölürse Şehid olur. Akşam vakti okuyan da, sabaha kadar ölürse yine Şehid olur. Fudayl İbn-i Mesud ''Hafızlar, insanlar uykuya daldıklarında gecesini,lafa daldıklarında gündüzünü bilmelidir,Kur'an-ı Kerim okumalıdır.Neşelendiklerinde hüzün ayetlerini,güldüklerinde ağlatıcı ayetleri,lüzumsuz konuşurlarken sükut ve tefekkür,kibirlendiklerinde tevazuu emreden ayetleri hatırlatmalıdırlar.Hafızlara yakışan vakar ve hilmdir.'' demiştir. Kur'an-ı Kerim okurken abdestli ve hürmetli olmalı,kıbleye dönmeli,başını örtmeli,sallanmamalıdır.En efdali Namazın kıyamında okunandır.Selçuklu ve Osmanlı, Kur'an-ı Kerimi belden aşağı tutmayı çok büyük saygısızlık kabul etmiştir.Ehl-i Sünnet itikadında olan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerime böyle saygı gösterirler.Maalesef, Vehhabi ve Selefiler, Kur'anı oturdukları yere koymakta,başının altına yastık yapıp üstüne yatmakta,ayakla basılan yerlerde bulundurmaktalar.. Hz. Aişe validemiz süretle Kur'an okuyan birisini gördü, ''Bu adam ne Kur'an okuyor,ne de sükut ediyor.'' buyurdu.Üç günden önce hatmeden tertil üzere okuyamaz. Hz. Osman radyallahü anh Cumadan Cumaya hatmederdi.Abdullah İbn-i Abbas hızlı hızlı okumaktansa, düşüne düşüne ağır ağır okumayı severdi. Kur'an-ı Kerimi yazmak ta çok sevaptır.Yüzyıllarca Kur'anı yazan hattatlarımıza gıbtamız olsun,Allah onlara rahmet etsin. Efendimiz aleyhisselam, ''Kur'an-ı Kerim okurken ağlayınız.'' buyurmuşlar. Salih Merri,''Rüyamda Efendimizin huzurunda Kur'an-ı Kerimi hatmettim.Resul-i Ekrem, Ya Salih Kur'an okudun ama hani gözyaşların buyurdular.'' diye anlatmıştır.Kur'an-ı Kerim hüzün ile indi.Mahzun okumalı,azap ayetleri i,le titremeli,nehy ve emir ayetlerini okurken kusurlarımızı düşünmeliyiz. Secde ayetleri okunduğunda hemen secdeye kapanmalıdır.Tilavet secdesi yaparken, hadesten taharet,necasetten taharet,setr-i avret,istikbal-i kıble gibi şartlara uyumalıdır. Euzü besmele ile başlamalıi,sadakallahül azim ile bitirmelidir.Tesbih ayetleri geldiğinde Sübhanallah ve Allahüekber demeli,dua ve istiğfar ayetlerinde dua ve istiğfar etmelidir. Efendimiz Aleyhisselam, Hz. Ebubekr'in evine uğradı,onu hafif sesle Kur'an-ı Kerim okuken buldu.Sebebini sordu.Hz. Ebubekr, ''Ben kime münacaatta bulunuyorsam,sesliyi duyduğu gibi gizliyi de duyar.'' diye cevap verdi. Hz. Ömer'e uğradı,onu da aşikare sesli okurken buldu.Sordu,neden? O da, ''Gaflette olanları uyandırmak ve şeytanı uzaklaştırmak için.'' dedi..Bilal-i Habeşi ise aynı surelerden rahmet ayetlerini toplamış okuyordu. Üçüne de ''İsabet ettiniz,ne güzel yaptınız'' buyurdular. Kur'an-ı Kerimi yüzünden bakarak okumak, ezberden okumaktan efdaldir. Mushaf_ı şerifi tutmak,bakmak ta sevaptır. Hadis-i Şerifde buyuruluyor: ''Kur'anı güzel sesinizle süsleyiniz.'' Bu, asla teganni,musiki ile okuyunuz demek değildir..Kur'an-ı Kerimi müzik makamları ile musuki ile,çalgı aletleri ile okumak haramdır. Tegannisiz ve tecvid ile okunmalıdır.Okurken riya ve gösterişten mutlaka sakınmalıdır. Hz. İkrimeradyallahü anh, Kur'anı eline aldığında'' BU Rabbimin kelamıdır,bu Rabbimin kelamıdır'' der,düşüp bayılırdı.Her kelimeyi okurken manasını düşünmeli,lezzet alarak okumalıdır. Said İbn-i Cübeyr, bir gece sabaha kadar ''Vemtazül yevme eyyühel mücrimûn'' ayetini hıçkıra hıçkıra ağlayarak okumuştu. Asıl olan , İhlas, yani samimiyettir. Merhum Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, ''İhlas demek,İslam demektir.'' buyurmuş.Allahü teala muhafaza buyursun,nice Kur'an okuyanlar var ki,okudukları Kur'an onlara lanet edecek,davacı olacaktır, buyurulmuş..Okuduğumuz,öğrendiğimiz,bildiğimizle amel etmek lazımdır.Kur'an-ı Kerimi okuyup,İlmihal bilgilerini okuyup öğrendiklerimizle amel etmezsek, doktorun yazdığı reçeteyi okuyup okuyup,ilaçları kullanmayan hastalara benzeriz.İhlasla okunan,okuduklarımızla kendimizi düzelttiğimiz Kur'an-ı Kerim Ahirette şefaat edecektir. Yıllardır bize öğretilmeye çalışılan bir yalanı, bir daha deşifre edelim de kimse bu yalana inamasın..Yıllarca,''Müzik ruhun gıdasıdır.'' diye bizi kandırdılar..Ruhun gıdası ALLAHÜ TEALAYI ZİKRETMEKTİR. Kur'an okumak,namaz kılmak,Oruç tutmak,Tevbe,istiğfar etmek,Salavat-ı Şerife,kelime-i Şehadet söylemek ruhun gıdasıdır. Müzik ise, Nefsin gıdasıdır.Nefs-i Emmarenin,yani içimizdeki iblisin gıdasıdır..Ümmet-i Muhammedin evlatları,hiç beklemedikleri yerlerden,beklemedikleri kişilerden,farkına varmadan vuruldular,kandırıldılar..Çok dikkatli olacağız..Allahü teala kalplerimizi Kur'an-ı Kerimle cilalamayı ihsan ve nasip etsin..