İŞTE HALİMİZ !!!

İŞTE HALİMİZ !!!

17/01/2016

Koca Mustafa Reşid Paşa, İskoç mason localarına girdikten sonra,ilk iş olarak Osmanlı medrese ve tekkelerinden fen ilmleri (mantık,matematik,astronomi,kimya,tıp vb.gibi) tedrisini kaldırmıştı.Cumhuriyetin ilanından sonra ise,İslami ilmler (Akaid,fıkıh,kelam,hadis,tefsir,siyer,kıraat,) dikkate alınmadan,o güne kadar yazılan eserleradeta hiçe sayılıp Türkçe Kur’an tercümeleri,diğer adıyla Kur’an Mealleri furyası başladı. Din üzerinden para kazanma modası öyle tuttu ki,her ilahiyatçı prof.,bir meal,ya da tefsir yazdı.Sanki ihtiyaç varmış gibi !!! Sanki,insanlar bu şekilde İslamiyyeti daha güzel öğreneceklermiş gibi !!!Televizyon programlarından milyarlar kazanan,İslam dinini ticari eşya haline getiren bu İlahiyatçı hocalar,kendilerinden önce gelen ve mübarek dinimizi naklederek Peygamber Efendimizden günümüze kadar doğru ve tertemiz ulaştıran hakiki din alimlerine de dil uzatır oldular.

" Dinimizi kaynağından öğrenelim."," Kur’an müslümanlığına dönelim", "Tek kaynak Kur’andır","Her müslüman Kur’anı anlamalı""Hadislere güvenilmez" şeklinde ifadelerle,önce Müslümanların kafası karıştırıldı.İman (akaid,itikad) da İslamın tek doğru yolu ve şekli olanEhl i Sünnet Vel Cemaat gerçeği unutturuldu. Ehl i Sünnet’in bizzat Peygamber Efendimiz,Vel Cemaatin de bizzat Ehl i Beyt,4 halife, ve diğer Eshab-ı Kiram olduğu unutturuldu.Bunları bize kadar ulaştıran İmam-ı Azam,İmam-ı Şafi,İmam-ı Hanbel,İmam-ı Malik,İmam-ı Rabbani gibi çok büyük alimler küçümsendi,alaya alındı.İslamiyyeti bölmekle,mezhepçilikle suçlandı.

Müftü,vaiz,imam,müezzin efendiler,Ehl i Sünnet Vel cemat itikadında yazılmış,Kur’an-ı Kerimin ahkamını ve İslam ahlakını anlatan kıymetli eserlerden nakil yapmak yerine,kendi görüş ve fikirlerini,kendi anladıklarını "din" diye insanlara anlatmaya başladılar.Zamanla İslami kavramların,ibadet ve ifadelerin içleri boşalmaya başladı.Mesela,Hanefi mezhebine göre sünnet (nafile) ibadetlerden olan Umre(ömre)yapabilmek için bankalardan faizle kredi çekip bundan sevap uman cahiller türedi.Bu sadece bir örnek! Halbuki,Hz. Ebubekir (radyallahü anh) diyor ki; "Biz Efendimizden şöyle öğrendik.Bir farz ibadeti yapacakken orada bir haram işleme korkusu,şüphesi varsa o farzı tehir eder,yapmazdık."

Haramla sevap kazanılır mı?Faiz,kumar,loto,toto,piyango parası ile farz,vacip,sünnet ibadetler asla yapılamaz.Bu,sidikle abdest almaya benzer. 

Ama siz,Hak mezhepler İslamiyyeti bölüyor diyerek,Şia’nın ve Vehhabi-Selefiliğin önünü açarsanız,Hz. Peygamber’in hadislerini hakkınız ve haddiniz olmadığı halde tenkide kalkar,Efendimiz Aleyhiselamı silmeye çalışırsanız,İcmay-ı Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’yı delil kabul etmezseniz,onların yerine herkes kendi aklını,kendi görüşünü koyarsa,işte bugünkü hale düşeriz! Masonlar ve İngilizler de bu şekilde Müslümanları ayrıştırır ve yönetir.

Tabii ki,bunlar planlı programlı işler !!! İlk Kur’an tercümesini(Meal) yazan Zeki Megamiz adında bir Hristiyan Araptır.İkinci meali de Lions Kulüp kurucusumason Osman Nebioğlu yazmıştır.Herkes Kur’an-ı Kerimi,mealden kendisi anlamaya çalışırsa 1,5 milyar mezhep meydana gelir!İslam düşmanları da tam bunu istiyor işte! o zaman da bizim,ahlaksızlıktan,Daeşten,El Kaideden,Boko Haramdan,Talibandan,Şiadan,El Nusradan,patlayan bombalardan şikayet hakkımız olmaz. Böylece Müslümanlar, Yahudinin,Amerikanın,ingilterenin,Rusyanın,Çinin elinde oyuıncak olmuş olurlar.Biz Müslümanlar,bir an önce aklımızı başımıza devşirip,Edilleyi Şer’iyye denilen 4 kaynağa dönmeli,tüm işlerimizi Kitap,Sünnet,İcma Kıyas’a uydurmalıyız ki,İslam birliği sağlansın.Allahü teala da Müslümanlara yardım etsin.Yoksa ,daha çook tepinir dururuz,İslam dünyası neden böyle diye!!!

Kur’ana dönelim,Kur’anı anlayalım,Kur’an Müslümanlığını yaşayalım,tek kaynak Kur’andır gibi ifadeler İmana,islamiyyete karşı işlenmiş cinayettir.Bunları söyleyenler aslında zımnen,dolaylı olarak,gizlice şunu söylüyorlar: " Hz. Muhammedin devri bitti.Şimdi bizim devrimizdir.Onun sözleri sanılan Hadisler uyduruktur.Hz. Muhammed,Kur’anı tam anlayamadı ve anlatamadı.Dolayısı ile Eshab-ı Kiram,tabiin,tebeittabiin,Müçtehid imamlar,Evliya,Allah Dostları da Kur’anı anlayamadılar.Onlar aslında cahil,ilmsiz,aptaldılar.Kur’anın emirlerini anlamadılar.İslam diye günümüze kadar uyduruk bir din getirdiler.Biz bu işi düzeltiyoruz.Biz onlardan büyüğüz.Kur’an-ı Kerimi onlardan daha iyi ve daha güzel anlarız.Onlara değil,bize uyun."

 İşte günümüzün sahtekar Prof. ları,materyalist,çakma âlimleri,sahte hocaları aslında bunları söylüyorlar.İslam düşmanlarının,masonların,yahudi ve hristiyanların ekmeğine yağ sürüyorlar.Onlar böyle konuştukça,insanların kafaları karışıyor,İslamiyyet parçalanıyor.Farkına varalım lütfen !!! BUnlar gerçek İslam âlimi, değil,sadece müsteşrik birer Profesördürler.Gerçek İslam âlimlerinde Kur’an-ı Kerim ile birlikte Hikmet de olur.Buınlar Hikmetin ne olduğunu da bilmezler,çünkü görmemişler!

Hz. Muhammed Efendimiz Aleyhiselam,kabrinden kalkıp aramıza dönse,bu akıl,vicdan,ilm,irfan fukaraları derler ki; " Hoşgeldin,ama sen gideli 1400 yıl oldu.Dünya değişti,şartlar değişti.Bunca yıldır unutmuşsundur,sen şöyle otur da,sana tekrar İslam dinini öğretelim." İşte halimiz tam olarak da budur ! Allahü teala,önce "Müslümanım" diyenleri islah etsin,Hidayet versin,Resülullah ve Eshabının yolunda,Kur’an_ı Kerime köle olmamızı nasip etsin.Bu sahtekar,çakma,dünyaperest hocaların şerrinden,fitnesinden tüm Müslümanları korusun.Başka doğru yol yoktur ! Bizden söylemesi !