İŞTE BU ZAMANLARDAYIZ !

İŞTE BU ZAMANLARDAYIZ !

22/10/2016

DİN,insanları ebedi saadete götürmek için Allahü teala tarafından gösterilen yol demektir. Din ismi altında insanların uydurduğu eğri yollara din denmez,dinsizlik ve kafirlik denir. Allahü teala,Adem aleyhisselam’dan beri her bin senede, bir Peygamber vasıtası ile insanlara emir ve yasaklarını göndermiştir.. Bütün Peygamberler,hep aynı imanı söylemiş,hepsi ümmetlerinden  aynı şeylere iman etmelerini istemişlerdir. İman edip de kendini ahkam-ı İslamiyyeye uyduran Müslümandır. İslamın hükümlerini kendi arzularına,keyflerine uydurmak isteyenler kafirdir. Bunlar bilmezler ki; Allahü teala, dinleri nefsin arzularını,keyflerini kırmak,taşkınlıklarını önlemek için göndermiştir. Nakil yolu ile edinilen bilgiler,yani din bilgileri çok yüksektir. Aklın,insan zekası ve dimağının gücünün dışında ve üstündedir. Bunlar hiç kimse tarafından,hiçbir zaman değiştirilemez. Dinde reform olmaz sözünün manası da budur. Ahirette cehennemden ve azaplardan kurtulmak,ancak Muhammed Aleyhisselam’a tabi olmaya bağlıdır. Onun gösterdiği yolda giden,Allahü tealanın sevgisine kavuşur. Ona tabi olan, Allahü tealaya sadık kul olmak seadetine erer. Ona tabi olmak,yani Ona uymak,Onun gittiği yolda yürümektir. Onun yolu, Kur’an-ı Kerimin gösterdiği yoldur. Bu yola (Din-i İslam) denir. Ona uymak için, önce iman etmek,sonra müslümanlığı iyice öğrenmek,sonra farzları yapıp haramlardan kaçınmak,sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçmak lazımdır. (Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye)

Kıyamet yaklaşınca,din düşmanlarına aldanmış sahte din adamları,İslam memleketlerinde çoğalırlar. Tatlı,yaldızlı sözlerle ve yazılarla Müslümanları aldatmaya çalışırlar. Din bilgileri,yani  itikad ve fıkıh bilgileri,dinin emir ve yasakları, hakiki bir rehberin sözlerinden,hallerinden,hreketlerinden ve Ehl-i Sünnet Alimlerinin İlmihal kitaplarından öğrenilir. Kıyamet yaklaşınca, hiçbir yerde hakiki rehber görülmeyecek,cahil,yalancı,fasık din adamları çoğalacaktır. Bunlar,Allahü tealanın sevgisini kazanmak için değil, para,mevki ve şöhret kazanmak için çalışacaklardır. Zenginlere,makam sahiplerine yanaşacaklardır. Bu din hırsızlarına aldanmamak,seadete kavuşmak için,meşhur Ehl-i Sünnet Alimlerinin kitaplarını okuyarak dinimizi doğru olarak öğrenmeliyiz.

 Bir zamanlar,İblisin rahat,sevinçli oturduğunu,kimseyi aldatmaya uğraşmadığını gören bir zat sorar: Niçin insanları aldatmıyorsun,boş oturuyorsun?

-- Bu zamanın kötü din adamları benim işimi çok güzel yapıyorlar,bana iş bırakmıyorlar, diye cevap verir İblis ... 

İmam-ı Kurtubi Hz. leri buyuruyor ki; ’’İslamın unutulması, İsa Aleyhisselam gökten inip,öldükten sonra olacaktır. Daha önce,Müslümanlar garip olacak,Kur’an-ı Kerime uyulmayacak ise de,büsbütün unutulmayacaktır.’’ Peygamber Efendimiz,hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki; ’’Ahir zamanda ibadet edenlerin çoğu din cahili olacaktır..Din adamlarının çoğu da fasık olacaktır.’’

’’ Hakimler rüşvet alarak haksız karar verir.Adam öldürmek çoğalır.Gençler ana-babalarını,hısım,akrabasını aramaz,saymaz olur.Kur’an-ı kerim mizmardan,yani çalgı aletlerinden okunur. Tecvid ile,güzel okuyanları,İslamiyyete uyan hafızları dinlemeyip,müzik ile şarkı gibi okuyanları dinlerler.’’

 ’’ Bir zaman gelir ki,Müslümanlar birbirlerinden ayrılır,parçalanırlar.İslamiyyeti bırakıp, kendi düşüncelerine,görüşlerine uyarlar.’’  Netice olarak,kıyamet yaklaştıkça,islam düşmanlarına aldanmış sahte din adamları çoğalır, bilerek ya da bilmeyerek İslamiyyeti,insanların itikadlarını,ibadetlerini,ahlaklarını bozarlar. Böylelerinin kitaplarını almamalı,okumamalı,tuzaklarına düşmemelidir. İşte,Tam o zamanlardayız. Aman dikkat !!!

Bizden söylemesi.....