ELİF,ALLAH,HİLAL,BAYRAK,MEHMETÇİK!

ELİF,ALLAH,HİLAL,BAYRAK,MEHMETÇİK!

23/03/2016

Harf inkilabından sonra, bazılarının Arap alfabesi, bazılarının İslam harfleri dediği Elifbayı bıraktık. Latin harflerini kullanır olduk. Oysa ki, Arap alfabesinde olmayan J,Ç,P harflerini de Osmanlı Türkçesine kazandırıp kullanmıştık. Bu Elifba ile 650 yıllık bir millî ilm, medeniyet, kültür oluşturmuştuk. Dünya milletler tarihinde, Türklerden başka alfabe değiştiren yoktur. Arap Elifbası ile, Latin alfabesi arasında ne fark var derseniz, şunu söyleyebilirim. İslam harflerinin ilki eliftir. Elifin karşılığı, latin alfabesinde a,e,i,ı,u,ü gibi seslerdir. Peki, siz hiç çocuklarına a,e,i,ı,u,ü diye isim koyan gördünüz mü? Ama, kızının adını Elif koyan çoktur değil mi? Gönül ehli, Allah dostları,"4 kitabın manası Elifte gizlidir" demişlerdir. İşte, fark bu ! Fark, buradan başlıyor. Bunu niye yazdım! Arap Elifbasında yer alan İslam harflerinin hepsinin bir rakam değeri vardır. Buna harflerin EBCED karşılığı denir. Osmanlıda şairler, önemli tarihleri Ebced hesabı ile şiirlerinde antatırlar, belirtirlerdi. Yani, gerçek, ince sanat vardı. İşte, ALLAH ve HİLAL kelimelerinin ve LALE kelimesinin Ebced karşılıkları aynıdır,66dır. Osmanlı, Allah lafzı ayaklar altında kalmasın diye, mezar taşlarına lale motifleri yapmıştır. Allahın aziz ismine karşılık! Günümüzde, herhangi bir işi halletmek, adam kazıklamak, insanları kandırmak gibi anlamlarda kullanılan "66ya bağlamak" sözü, aslında Allaha bağlanmak, her işi Ona tefviz etmek mânâsı taşımaktadır. Aziz bayrağımız, canımız, göz bebeğimiz bayrağımızdaki "Hilal" Allah lafzının karşılığıdır. Kuran-ı Kerimde Cenab-ı Allah(Celle Celâlühü),Hz. Peygamber Efendimiz (Aleyhisselam) hakkında "Siracen Münirâ" ifadesini kullanmıştır. Yani,"Kainatin, mevcudatın ışığı, nuru, kandili" demektir. Aziz bayrağımızdaki "Yıldız" da, Efendimiz  Aleyhiselamın karşılığıdır. Ve, bu aziz bayrak, Osmanlının yâdigârıdır. Çanakkale savaşlarının fotoğraflarında bunu açıkça görebilirsiniz. Peki, Müslüman-Türk askerinin adı neden Mehmetçiktir?!Osmanlı Türkçesi bilenler, Mehmet ile Muhammedin yazılışlarının aynı olduğunu, aslî harflerinin aynı olduğunu bilirler. Mim,ha,mim,dal..... Yani, Mehmet, Muhammedin Türkçeleşmiş şeklidir. Muhammedçikler, küçük küçük Muhammedler, Muhammedin peşinden giden, onun askerleri demektir.

Bundan dolayı, Alicik, Ömercik, Osmancık, İhsancık, Ramazancık vs. değil, MEHMETÇİKtir !!! Osmanlıda her şey, laf olsun diye değil, HAK için, ebedî güzellikleri görmek ve göstermek içindir. Osmanlının tüm hayatında ve sanat anlayışında "mükemmellik" Allahü tealaya aittir. Son devrin en büyük İslam Âlimi Seyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri; "Osmanlıyı sevmek imandandır, sevmemek ise küfrün âlâmetlerinden biridir. Çünkü, Osmanoğulları, İslamın dışının, Ehl-i Sünnet Âlimleri de içinin hâmisidir" buyurmuştur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Osmanlının son zamanlarında Hac vazifesi için Mekkede bulunduğu sırada, Mekke Emiri kendisine; "Osmanlı, dolayısı ile Türkler artık bitti.Size burada bir dergah yapalım, burada sohbet ediniz" dediğinde, Efendi Hazretleri bu teklifi reddetmiş, şunları söylemiştir: "Ben bir Seyyidim. (Peygamberimizin soyundanım) Yani, bu demektir ki, Türk değilim. Ama, yeryüzünde bütün Türkler silinse, üç Türk kalsa, biri ben olurdum. İki Türk kalsa, yine biri ben olurdum. Son Türk kalsa da, o yine ben olurdum. Çünkü, Türkler olmasa, bugünkü mânâda İslamiyyet olmazdı." Osmanlıyı, Müslüman-Türkün kim olduğunu anlamak, bu mübarek insanın sözlerini bilmekten ve Türklük şeref ve haysiyetinin kaynağını bulabilmekten geçiyor. Siz, Selçuklu ve Osmanlı torunlarının içindeki ayrık otlarına bakmayınız. Onlar neticede ottur. Yunus diyor ya:" Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun" Rahmetli atamız Sultan Alparslanın bir sözü ile son vermek istiyorum. "Biz Türkler, temiz Müslümanlarız. Bidat nedir bilmeyiz." Ne mutlu bize ! Bizden söylemesi !