DİN NASİHATTİR !

DİN NASİHATTİR !

23/07/2016

Birisi,evliyanın büyüklerinden olan İbrahim Ethem Hz.’den (kuddise sirruh) nasihat istedi.İbrahim Ethem Hz.’i buyurdu ki; ’’ Altı şeyi kabul edersen,hiçbir işin sana zarar vermez.O altı şey şudur: 1) Günah işleyeceğin zaman Allahın verdiği rızkı yeme! O’nun rızkını yiyip te,O’na isyan etmek doğru olur mu? 2) Allah’a asi olmak istersen,O’nun mülkünden çık! Mülkünde olup da,O’na isyan etmek layık olur mu? 3)Allah’a isyan etmek istersen,gördüğü yerde günah işleme ! Görmediği bir yerde yap. O’nun mülkünde olup,rızkını yiyip,gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir.4) Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman,tevbe edinceye kadar izin iste ! O meleği kovamazsın.Kudretin var iken,O gelmeden önce tevbe et. O da bu saattir.Zira,Melek-ül mevt ani gelir. 5)Mezarda,Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldikleri vakit,onları kov,seni imtihan edemesinler! Soran kimse dedi ki;(Buna imkan yoktur.) Şeyh buyurdu ki;Öyle ise şimdiden onlara cevap hazırla. 6)Mahşer günü,Allahü Teala (Günahı olanlar Cehenneme gitsin) diye emredince,’’ben gitmem’’ de! Soran kimse dedi ki;(Bu sözümü dinlemezler.) Bunun üzerine,o kimse tevbe etti ve ölünceye kadar tevbesinden vazgeçmedi.Evliyanın sözünde rabbani tesir vardır. Yine, İbrahim Ethem’den (Kuddise sirruh) sordular. ’’Allahü Teala,Ey kullarım benden isteyiniz,kabul ederim,veririm.’’ buyuruyor.Halbuki istiyoruz,verm,iyor! Cevap buyurdu ki: ’’ Allahü tealayı çağırırsınız,O’na itaat etmezsiniz.Peygamberini (Aleyhisselam) tanırsınız,O’na uymazsınız.Kur’an-ı Kerimi okursunuz,gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakkın nimetlerinden faidelenirsiniz,O’na şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz,hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi âsîler için yarattığını bilirsiniz,Ondan sakınmazsınız.Babalarınızın,dedelerinizin ne olduklarını görür,ibret almazsınız. Ayıbınıza bakmayıp,başkalrının ayıplarını araştırırsınız.Böyle olan kimseler,üzerlerine taş yağmadığına,yere batmadıklarına,gökten ateş yağmadığına şükretsin!Daha ne isterler?Dualarının neticesi,yalnız bu olursa yetmez mi?! ’’ Allahü teala,Mü’min Suresinin 60. ayetinde (Dua ediniz,kabul ederim.İsteyiniz,veririm) buyuruyor.Duanın kabul olması için,beş şart vardır.Dua edenin Müslüman olması,Ehl-i sünnet Vel’cemaat itikadında olması,haram işlemekten,bilhassa haram yemekten,içmekten sakınması,farzları yapması,bilhassa 5 vakit namazını kılması,Ramazan oruçlarını tutması,zekat vermesi,Allahü tealadan istediği şeyin sebebini öğrenip bunu araması lazımdır. İslam Âlimlerinin ve Evliyanın en büyüklerinden olan Esseyyid Abdülhakim Arvasi Hz.’i buyuruyor ki; Hak tealanın hâkimliğini tanıdığınız,emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman, birbirinizi ne kadar sevecek,ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız.Sizin o kardeşliğinizden,Allah’ın merhameti neler yaratacaktır.Kavuştuğunuz her nimet,hep Hakka imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü tealanın merhameti ve ihsanıdır.Gördüğünüz her musibet ve felaket de,hep kızgınlığın,nefretin ve düşmanlığın neticesidir.Bunlar ise Hakkı tanımamanın,zulm ve haksızlık etmenin cezasıdır.Bu da,hukuku kendiniz kurmaya kalkışmanın,Hak Teala ile yarış edebilecek şeriklere tabi olmanın,hasılı halis Tevhid ile yalnız Hak tealaya iman etmemenin neticesidir. Hülasa,insanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi,Hakka karşı şirk ve müşrikliktir.İlim ve fen ilerlediği halde,insanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığı hep şirkin,imansızlığın,vahdetsizliğin,birbirini sevmemenin neticesidir.Beşeriyyet nekadar uğraşırsa uğraşsın,sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz.Hakkı tanımadıkça,Hakkı sevmedikçe,Hak Tealayı hâkim bilip,O’na kulluk etmedikçe,insanlar birbirini sevemez.Haktan ve Hak yolundan başka her ne düşünülse,hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur.Hak Tealadan başka,her neye tâbi olur,her neye tapınır,O’nun yerine her neyi sever ve hakiki hâkim tanırsanız,biliniz ki onlar da sizinle beraber yanacaktır.’’ ( Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye S,73) Evet,dünyanın tüm zenginlikleriyle bile kıyaslanamayacak kadar çok kıymetli bu nasihatler hepimiz içindir.Allahü teala,bizi dünyada ve ahirette Hz. Peygamber Efendimiz (Aleyhisselam) den ve O’nun ilm ve irfan mirasçısı olan bu hakiki İslam Alimlerinden,Evliyadan ayırmasın. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.