BU ÜLKEDE FETÖ'LER BİTER Mİ ?!

BU ÜLKEDE FETÖ'LER BİTER Mİ ?!

08/07/2017

Yıllar öncesine ait bir videoda Mustafa İslamoğlu diyor ki; ''Fetullah Gülen bizim hocamız..O bir Alim..Ona dil uzatıyorsunuz ya..Hadi yetiştirin bakalım bir Fetullah,hadi onun bir ayakkabısını yetiştirin bakalım..'' İşte,pirincin içindeki beyaz taşları ayıramayan,firaset,basiret mahrumu,her Allah diyeni İslam Alimi sanan bir ahmak..Ya da, Fetö gibi bir hain..Oysa ki,Ehl-i Sünnet itikadına sahip,gerçek İslam büyüklerini tanımış,onları sevmiş olanlar Fetö'ye kanmadılar..Mesela,İsmail Tiryaki Bey'in Çorum'da 40 yıl önce çıkardığı Milli Fikir Dergisi, daha o zamanlarda bir manşet atmıştı: ''Sen de mi Brütüs?'' diye..Bu manşet Fetullah içindi..Yine ,rahmetli Mehmet Oruç Hoca 2002 yılında ''Diyalog Tuzağı'' adlı kitabını yazmıştı,Fetullaha karşı...Çünkü bu insanlar,Hz. Peygamber Efendimizin gerçek ilim ve irfan varisi olan mübarek İslam büyüklerini,gerçek Âlim ve Evliyayı tanımışlar,onlardan feyz ve ilham almışlardı..FETÖ ilk yıllarında ''Amerikanın başını patlatmaktan'', ''Cemaatinin Hz. Muhammed'in gözdesi olmasından'', ''Hasen Basri gibi Evliyanıon himmetlerinin kendisiyle birlikte olmasından'' bahsediyordu.. İnsanları böyle aldattı..Salya-sümük ağladı..Kürsüde bayılma numaraları yaptı...SİLSİLE-İ ÂLİYYE denilen ÂLİM ve VELİLERİ tanımayanlar bu tezgaha düştüler..Peki bu alçak tezgaha düşmeyenler Fetö'de neyi görmüşlerdi?! 1) Biz Kur'anı,Hadisleri okur,hükmümüzü veririz..2) Mezhep diye bir şey yok..Yani, İmam-ı Azam,İmam Şafi,İmam Malik,İmam Hanbel lüzumsuzdur. 3) La İlahe İllallah demek yeter,Muhammed Resulallah demesek te olur..4)Hristiyan ve yahudilerin iyi ahlaklı olanları da Cennete girecek..5) Namaz kılmak zor geliyorsa,hristiyan olarak kalın..6) 3 dinin birleşmesi lazım,Budizm bile güzel ahlak dinidir.. Bakıyoruz da bu söylemler sadece ona ait değil..genel anlamıyle bu ifadeler,osmanlı yıkıldıktan sonra Siyonist yahudilerin,Masonların,İngilterenin,Vatikanın içimizdeki ''Hoca'' kılıklı sapıklara söylettikleri genel bir projedir..Maksat, İslamiyyeti içeriden yıkmak,sulandırmaktır..Çünkü,Osmanlıyı yıkanlar iyi biliyorlar ki,kendileri için asıl tehlike,Ehl-i Sünnet Vel-Cemaat itikadıdır..Bunu dışında kalan ,güya İslami akımları zaten kendileri oluşturdukları için, onlara bir tehlike arzetmiyorlar..Selefi-Vehhabilik,Şia,Hurufilik,batınilik,Kadıyani,ismailiyye,Mutezile,Rafizilik,Cebriyye,Kaderiyye gibi sapık,bid'at ehli akımlar asla Allah resulünün ve Eshabının anladığı,yaşadığı İslamiyyeti temsil etmemektedir..Bunun için de, kafir ve müşriklere karşı bir tehlike oluşturmamaktadır..Bu akımların hepsi, bugün Yahudi ve Masonların desteğini görmektedir..İşte, FETÖ de bunların temsilcisidir..Peki,aynı ağızla konuşan başka ki,mseler yok mu?! --Bize Kur'an yeter,başka kaynak yok..--Hadisler uydurmadır,güvenilmez..--Mezhepler uydurmadır,gereksizdir.. Bu ifadeleri sanki İslamı anlatıyormuş gibi durmadan terennüm eden sapık İlahiyatçı hocalar bir hayli fazla..FETÖ de böyle söylüyordu..Bu ifadeleri kullananların hangi Mason Localarına kayıtlı oldukları araştırılmalıdır..Gül Ve Haç kardeşliği teşkilatı ile olan ilşkileri araştırılmalıdır..Suud'lardan mı,BAE'den mi, İran'dan mı,Mossad veya BND'den mi,CIA'dan mı beslendikleri mutlaka araştırılmalıdır..Boşuna Ehl-i Sünnet inancı diye kendimizi parçalamıyoruz..

FETÖ şimdi ne söylüyor bakalım: ''haçlıların sizin ülkenizi işgal etmesi,hiç de kötü bir şey değildir..haçlıların kırmızı çizgileri vardır..Onlar sizin karınıza,kızınıza ilişmezler,ilişmemiştir Haçlılar.'' Allah-Peygamber diye salya-sümük ağlamaktan nereye geldi,görüyor musunuz?! İnanın ki bu Mezhepsizlerin,Ehl-i Sünnete muhalefet edenlerin,dışarıdaki mahfillerden beslenen sapıkların hepsi aynıdır,emin olun..Çok köklü tedbirler alınmazsa,bu ülkede FETÖ'ler bitmez..

Kur'an-ı Kerimin manasını hiç eksiksiz,yanlışsız,hatasız,tam olarak anlayan,anlatan,yaşayan,yaşataniöğreten Hz. Muhammed Aleyhisselamdır.Kur'anın muhatabı odur..Ona nazil olmuştur..Kur'anı tam olarak Tefsir eden de Hz. Muhammed'dir.O tefsir de Hadis-i Şeriflerdir..Din Alimlerimiz bu Hadis-i Şerifleri büyük bir gayret ve fedakarlıkla toplayıp muteber,kıymetli Tefsir kitaplarını yazmışlardır.Beydavi,Mevakib,Tibyan,Ebulleys tefsirleri gibi..Tefsir demek,Allahın kelamından,Allahın muradını anlamak demektir.Bu anlatmakla,yazmakla olmaz.Yirmi ana ilmi,80 yardımcı ilmi bilmek lazımdır..tefsir,din büyüklerinin kalbine doğan nurdur..Tefsir kitapları bu nurun anahtarıdır. Kur'an-ı Kerimin hakiki manasını anlamak,öğrenmek isteyenler,din alimlerinin kelam,fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır.. Köylülere ait bir kanunu, devlet doğrudan köylülere göndermez..Önce valilere gönderilir.Valiler, iyice anlayıp,açıklamasını yapıp kaymakamlara,bunlar da açıklayarak muhtarlara gönderirler.. Kur'an-ı Kerim Allahın kelamıdır..Allahın ahkamıdır..Onu Peygamberine göndermiştir..O Eshabına öğretmiş,göstermiştir..Onlar da kendilerinden sonrakilere öğretmişler,böylece günümüze kadar NAKLEN gelmiştir..Şimdi FETÖ gibi mezhepsiz,sapık,ne idüğü belli olmayan,kendi fikirlerini İslam diye insanlara öğretmeye kalkan çakma hocalar türedi..İslamiyyetin kaynağı dörttür..Buna Edilleyi Şer'iyye denir..Kitap,Sünnet,İcma,Kıyas..İmam-ı Malik Hz. diyor ki; ''Fıkıh öğrenmeyip sadece Tasavvuf ile uğraşan dinden çıkar,zındık olur..Fıkıh öğrenip Tasavvuftan haberi olmayan, bid'at sahibi,sapık olur.'' Her ikisini edinen hakikate varır...Fıkhı doğru öğrenip tasavvufun zevkini alan kamil insan olur..Tasavvuf büyüklerinin hepsi, kemale gelmeden önce bir fıkıh aliminin mezhebinde idiler..Tasavvufçunun mezhebi yoktur demek,mezheplerin hepsini bilir,hepsini gözetir,evla olanı,ihtiyatlı olanı yapar, demektir.. Cüneyd-i Bağdadi, Süfyan-ı Sevri'nin mezhebinde idi..Abdülkadir Geylani, İmam-ı Hanbel'in mezhebinde idi..Ebubekr Şibli, İmam-ı malik'in mezhebinde idi..İmam-ı Rabbani ve İmam Ceriri İmam-ı Azam'ın mezhebinde idiler.. Haris-i Muhasibi ise İmam-ı Şafi'nin mezhebinde idi..(Tam İlmihal-Seadet-i Ebediyye, S.44,45,50) Anlayan anladı sanırım..Bu EHL-İ SÜNNET ALİMLERİNE tabi olmayıp da kendi kafasına göre İslamiyyeti anlamaya çalışanlar sonunda Fetö gibi''Bu kitaptan ne zaman kurtulacağız..İçimizin sesine ne zaman döneceğiz?'' diyen bir hayvan haline gelirler..Çünkü,bu zihniyetin akıl hocaları,fikir babaları olan tescilli ingiliz ajanı ve Mason Cemaleddin Efgani ile Muhammed Abduh da Osmanlıya darbe yapmışlardı..İslamcı geçinen bu sapıklar, Ehl-i sünnete saldırmışlar,içimizdeki bazı yardakçıları ile beraber İslam devletini hedef almışlardı..Bunu da islam adına yaptıkları sanılıyor bazı ahmaklar tarafından..Bu mevzu çok geniş,çok derin..Kale içeriden fethedilir..İçimizdeki yeni,müstakbel FETÖ'lere dikkat..Dediğimiz gibi,İngilizler,vatikan,Masonlar,Siyonist Yahudiler bizi devamlı, bozmaya,sulandırmaya,tahrif ve tahrip etmeye çalıştıkları din modelleriyle vurmaya gayret edecekler,yeni yeni Fetö'ler yetiştireceklerdir.. Bizden söylemesi !!!