Bizim RAMAZAN ve Gözden Kaçanlar

Bizim RAMAZAN ve Gözden Kaçanlar

20/06/2015

Çok sevdiğimiz, bizi de çok sevdiğinden emin olduğumuz bir dostumuz, yılda bir defa ziyaretimize gelir, hem-hal olur,sohbet eder, dertleşir,b irlikte mes’ud olur,seneye görüşmek üzere vedalaşırız.                                               

Bizim Ramazan’dan bahsediyorum.Her insanda farklı algılar oluşturan,kimilerine göre; Rahmet,mağfiret ayı, kimilerine göre; fırsatı paraya çevirme ayı,kimilerine göre; "Ben oruç tutmam,namaz kılmam ama benim kalbim temiz" ayı,kimilerine göre" İslamiyeti tamamen yok edelim,yeni bir dünya insanı tipi ve düzeni oluşturalım" ayı,vs   ,vs .......       

ALLAH insanı yaratırken ,iki zıt kutbu da onun içine koymuş.Birisi,kendisini yaratana düşman olan,iblisin şubesi Nefs-i Emmare.....Diğeri,bazılarının kan pompalayan uzuv sandıkları,aslında Ruh dediğimiz Kalb,Gönül...İlki şeytaniyyet,ikincisi melekiyyet...Hangisi üstün gelirse,o tür insanız !! İslam,ilm,ibadet dediğimiz hakikatler ise,nefsi terbiye etmeye,ruhu olgunlaştırmaya yarayan eğitim sistemidir.                  Bu eğitimden nasibini almayan,alamayanları yukarıda kısaca zikrettik.Kur’an- Kerim,bunlara " münafık" ve " kafir " diyor. Devamlı olarak gördüğümüz,hergün şahit olduğumuz manzaralar bunlar...Ama,gözümüzden de kaçıyor...Ya da alıştığımız için normal gelmeye başlıyor..                                    

11 ay İslamla,Müslümanlarla alay eden,uğraşan gazetelerin,Ramazan ayında Meal dağıtmaları,şaşkın insanların her yıl sordukları garip sorular, " oruçluyken sakız çiğnenir mi,denize girilir mi? ",Böyle abuk-sabuk sorulara itina ile cevap vermeye çalışan meşhur İlahiyatçılarımız,önceden depoladığı malları zamlı satarak insanları kazıklayan ihtikarcılar," Bu sıcakta aç-susuz durulur mu,insan ölür diyen, Müslümanlığı da kimseye bırakmayan kalbi çok temiz vatandaşlarımız.....Daha da kötüsü; Paranın sahibi,dünya enerji kaynaklarının hepsine hükmetmek isteyen,bunun için de dünyayı yakan,yıkan,insanları ruh ve mânâ kökünden koparan,devamlı harcayan,tüketen köleler haline getirmeye çalışan Yahudi Baronların,Siyonistlerin,tapınakçıların işbirlikçileri...Bunların tesirinde kalmış,ne nefsten,ne ruhtan,ne hayattan,ne ölümden,ne de ölümden sonrasından haberi olmayan bir garip nesil !!!!                                       

İstanbul’da konser verirken,orasını burasını açıp gençlere gösteren Madonna’nın Bizim Ramazanla ne alakası var,demeyin sakın ....O ve onun gibiler birer projedir...İnsanımızı milli ve manevi köklerinden koparmaya çalışanların projesi !!!!!!                                                                                   Bunlar tabii ki çok önemli...Ama,asıl yazmak istediğimiz bu değil !!! Şimdi yazacaklarımız daha da önemli !!!! 

İnsanlık tarihi başlayalı,Habil-Kabil’den beri bunlar olageldi.Kıyamet sabahına kadar da devam edecek... Peki,biz bu hengamede neredeyiz??? Bunun muhasebesini yapmamız lazım. İslamiyyetin,iman ve ibadetlerin,oruç ve namazın aslında bir disiplin manzumesi olduğunun farkında mıyız? İlm,adalet,ihlas,disiplin,temizlik olmadan İslam olmayacağını biliyor muyuz? Şanı yüce Peygamberimiz aleyhisselam diyor ki; " Çok oruç tutanlar vardır ki,oruçtan kazançları yalnız açlık ve susuzluktur.. " ( İmam-ı Rabbani-Mektubat,105. mektup)                                            

Oruç,nefsi terbiye,tezkiye etmek içindir.Nimetlerin hakiki sahibini bilmek ve unutmamak içindir.Manevi mertebeler katetmek içindir.Fakirin,garibin,yetimin halini anlamak içindir.Ruh olgunluğu içindir.Hayatımıza Allah ü tealanın istediği şekilde istikamet vermek içindir. İslam Alimleri,3 türlü oruçtan bahsederler.Cahillerin orucu;Bunlar yimez,içmez,cima etmezler.Ama diğer günahları,haramları işlerler.Alimlerin orucu;Bunlar diğer günah ve haramları da işlemezler.Enbiya ve Evliyanın orucu;Bunlar şüpheli olan herşeyden kaçarlar...( İslam Ahlakı,sahife 301 )                                                   Şunu asla unutmamamız lazımdır:Tövbe etmemize sebep olan,bizi pişman eden,bize gözyaşı döktürüp,Allahın huzurunda aczimizi hatırlatan günah,bize kibir ve gurur veren ibadetten hayırlıdır. Oruç tutacağız,sadece Allah rızası için....Tutmayan veya tuıtamayanları kınamayacağız. Namaz kılacağız,ama kılmayanları hor görmeyekınamayaikendimizi üstün görmeye hakkımız olmadığını da bileceğiz. Yapmaya çalıştığımız ibadetlerle asla gurura,kibire kapılmayacağız. Kibir,şirktir. Kibriya,sadece Allaha mahsustur.                                                                   

Ramazan Eğlenceleri diye,tövbe,rahmet,mağfiret,tefekkür ayını sulandırmazsak, " Ramazan,eğlence değil,gözyaşı dökme ayı, BİLİNMEZİ bilirler,bilseler ağlamayı." diyen Necip Fazıl’ın ne dediğini anlamaya çalışırsak,Ramazan’ı kendimize benzetmeye değil,biz ona benzemeye çalışırsak birer Örnek İnsan olacağımız kanaatindeyim.                                                           

Bırakalım,isteyen istediğini yapsın,istediğini söylesin. " HERKES KENDİSİNE YAKIŞANI YAPAR,HERKES LAYIĞINI BULUR."                                                                            

Unutmayalım ki; " Allah için tevazu göstereni,Allah yükseltir."                                                 

Yazımızı Kaygusuz Abdal’ın şu dörlüğü ile noktalayalım.                                               

" Şu insan dedikleri,El ,ayakla baş değil. Âdem mânâya derler,Sûret ile kaş değil.                                                                            BİZDEN SÖYLEMESİ !!!!!