BARNABAS İNCİLİNDE NE YAZIYOR ?!

BARNABAS İNCİLİNDE NE YAZIYOR ?!

02/07/2016

30 sene kadar önce,Kızıldeniz sahillerinde, binlerce yıllık olduğu söylenen,secde etmiş vaziyette bir erkek cesedi bulunmuştu.Bu cesedin FİRAVUN’a ait olduğu tesbit edilmişti.Hiç bozulmamıştı.Mısır’da uzun süre teşhir edilen bu ceset,tüm dünyada büyük ilgi uyandırmıştı.Çünkü,Allahü teala,Kur’an-ı Kerim’de,Firavun’un cesedini bozulmadan,insanlara teşhir etmek için muhafaza edeceğini bildirmekteydi.Ayet-i Kerime,aynen zuhura gelmişti.Dolayısı ile,bu hadise de Kur’an-ı Kerimin’’Hak’’ olduğunu,Hz. Muhammed Aleyhisselamın son Resul olduğunu,bir defe daha ispat etmişti.Bu cesedi gören,bu Ayeti duyan gayr-i müslimler,hristiyanlar etkilenip Müslüman oluyorlardı.Bir müddet sonra,İngilizler,Firavun’un cesedini Mısır’dan aldılar ve İngiltere’de sergilediler.Fakat,baktılar ki,sadece bu ceset bile hristiyanların Müslüman olmasına yetiyor.İngilizler,bunu farkedince Firavun’un cesedi ortadan kayboldu ve unutturuldu.Bizim,35 yaş altı gençliğimizin bundan da haberi yoktur.

Hz. İsa aleyhisselamın havarilerinden olan Barnabas’ın yazdığı ’’Barnabas İncili’’,aslına en yakın ve en uygun olan İncil olarak kabul edilir.İşte,bu yüzden,vatikan bu İncilin varlığını saklamakta,muhtevasından hiç bahsetmemektedir.Oysa ki,Barnabas İncilinin bir nüshası Vatikan’ın elindedir.Bir nüshası da,Anadolu’da yapılan kazılarda bulunmuş olup devletimizin elindedir.

Silahlı Kuvvetlerimizin Kozmik Odasında 3 gün arama yapan hakim ve savcının aslında bu İncili aradıkları söylenmektedir.Peki neden ?! Çünkü,Barnabas İncili de,aynı Firavun’un cesedi gibi Hristiyan dünyasını ürkütmektedir.Bu İncilin ortaya çıkması,yayılması Kilise’nin sonu olacaktır.Yüzyıllardır Matta,Luka,Yohanna,Markus isimli papazların uydurduğu ve yazdığı kitabı, ’’İncil’’ diye,’’Kitab-ı Mukaddes’’ diye insanlara yutturan,tüm dünyayı ve hristiyanları kandıran ’’Kilise’’,Barnabas İncilinin içindeki hakikatlerde boğulacaktır.Bu İncilde Hz. İsa Aleyhisselam, Allahü teala’nın bir olduğunu söylemekte,teslis(üçleme) inancından hiç bahsetmemektedir.Kendisinden sonra gelecek olan Allah’ın kurtarıcı kulunu, ’’Paraklit,Ahyed’’ isimleri ile anılan,’’Ahmed’’ isimli Peygamberden bahsetmektedir.Yani,alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselam, Barnabas İncilinde müjdelenmektedir. İşte,bu hakikatler Vatikan’ın ve tüm kiliselerin korkulu rüyasıdır. Peki,barnabas İncili Kozmik Odada neden arandı,bulunsaydı ne olacaktı?! Büyük ihtimalle,birtakım yollardan Vatikan’ın ya da İsrail’in eline geçecekti.Kimlerin kimler için çalıştığını bu olayla da anlamak mümkündür.Zaten,’’Dinlerarası Diyalog’’, Vatikan’ın Asya Kıtasını Hristiyanlaştırma politikasının adıdır,formülüdür.Papa Jean-Paul,bunu açıkça ifade etmişti.

Bu günlerde İngiltere’de çok önemli ’’ilmî’’ ?! bir çalışma yapılmakta !                                             Çamlıca’da yapılmakta olan Camimizin minarelerinin yüksekliğinin 107.1 mt. (Malazgirt) olmasını,Körfez köprüsünün,Çanakkale’ye yapılması planlanan boğaz köprüsünün ayak açıklıklarının 2023 mt. olacağını bile takip eden ve eleştiren İngiltere,bir sivrisinek türünün genetiğine bir veba mikrobu yerleştirmekle meşgul ! Bu hastalığa yakalananların % 20’si kesin olarak ölecek,% 80’i de hareket edemeyecek,çalışamayacak şekilde felç olacak.....Kısaca özeti bu ! Bill Gates’in sahip olduğu,Amerika’daki vakfı da,bu çalışmalara 30 milyon dolar yardımda bulunmuş. İngiltere,bu sivrisinekleri kimlere karşı,neden kullanacak?!

Hristiyan alemi,tüm bu yalanlarına rağmen,tüm bu pisliklerine,rezilliklerine rağmen,tüm bu sahtekarlıklarına rağmen,Müslüman evlatlarını hristiyan yapmaya çalışıyor.Sevgiden,dostluktan,dürüstlükten,ahlaktan bahsediyor ?! Türkiye’de hristiyan misyonerler,kapı kapı gezerek ya da internet üzerinden İncil dağıtıyorlar. İslamiyyeti öğrenmeyen,bilmeyen gençlerimiz,maddî birtakım vaadlerle de kandırılarak hristiyan yapılmak isteniyor. PEKİ,BİZ NE YAPIYORUZ ?!

Ramazan ayı boyunca,televizyonlarda,gazetelerde din ticareti yapan,Ehl-i Sünnet akaidini anlatmayan,İslamî ilmlerden,ilmin öneminden hiç bahsetmeyen,İslam dünyasının sıkıntılarına,zaaflarına hiç değinmeyen,şov yapan İlahiyatçı çakma Alimlere,hocalara ne demeli?! Onları dinleyen,onlardan medet uman zavallı insanlara ne demeli?! Bırakın artık bu din ticaretini!Bırakın artık bu oruçlu denize girme,sakız çiğneme muhabbetini! İnsanları ilme,irfana,okumaya,öğrenmeye,çalışmaya,üretmeye teşvik edin...Siz,sadece müsteşrik,akademisyen,Doç. ya da Prof.’sunuz. ’’İSLAM ÂLİMİ’’ değilsiniz.Gerçek İslam Alimlerini tanıtın,onlardan nakiller yapın ki,insanlar İslamiyyeti doğru öğrensinler.Hristiyan misyonerlerin,Dinlerarası Diyaloğun,Gül Ve Haç Kardeşliğinin,Tapınakçıların,Ateistlerin kurbanı olmasınlar! Bunun vebalini ödeyemezsiniz !

Bizden söylemesi !

Önemli not: İslam ,nakil dinidir.Programlarında hep İslam alimlerinden,Ayet-i Kerime,hadis-i Şeriflerden,İcma ve KIyas’tan nakiller yaparak doğru İslamiyyeti anlatan ve bunun karşılığında hiçbir programından,yazısından ücret talep etmeyen kıymetli Prof. Ramazan Ayvallı  beyefendiyi tebrik ediyorum,teşekkür ediyorum.Kendisi,şu anda Türkiye’de belki de tek Hadis Hocasıdır.Allahü teala razı olsun.Demek ki,böyleleri de var!!!