ANLATILMAYAN ÇANAKKALE !

ANLATILMAYAN ÇANAKKALE !

19/03/2016

Haçlı orduları,Çanakkale’ye saldırmadan 1914 yılında The Times gazetesi bir manşet atar. " Hazırlanın 1453’ün intikamını almaya gidiyoruz." 1. Dünya Savaşı,Osmanlı’yı yıkmak,bitirmek,Müslüman-Türk milletini "öz vatanında garip bir parya" yapmak için hazırlanmış bir tezgahtı. 9 haziran 1908’de İngilizler Ruslarla Reval Antlaşmasını imzalayarak,Osmanlı topraklarını masa başında paylaştılar.Ne  gariptir ki,2. Abdülhamid Han’ın İttihadçı mason,yahudi çeteler tarafından azli de aynı yıldır.İttihadçılar 1913’de baskın ve darbeyle yönetime el koydular.her ne kadar,başta Padişah var ise de,yönetim  İttihad-Terakki’nin eline geçti.İttihad-Terakki fırkasının büyük kısmı Alman taraftarıydı.Başları da Enver Paşa idi.Enver paşa’ya mason,Arnavut,karay Türkü (yahudi) diyenler vardır.                                              

2 Ağustos 1914’de Almanlarla sadece Sait Halim Paşa,Enver ve Talat paşa ile meclis başkanı Halil Bey’in bildiği,başka hiç kimsenin haberi olmayan bir anlaşma imzalandı.Bu anlaşmanın 2. maddesine göre,Almanya,Rusya ile savaşa girerse,Osmanlı almanyanın yanında yer alacaktı.Oysa ki,Almanya,bu anlaşmadan bir gün önce,1 Ağustos 1914’de Rusya’ya savaş ilan etmişti.Ya,Almanlar tarafından kandırıldık,aldatıldık.Ya da,bu anlaşmayı imzalayanlar bunu biliyorlardı,Osmanlıyı aldattılar.                                                                                                                

Osmanlı’ya " güya" sığınan iki Alman savaş gemisini bahane ederek Çanakkale önlerine 232 parça gemi ile gelen İngiliz ve Fransızlar,Boğaz Komutanı Cevat Paşa (Cevat Çobanlı) ile,Kurmay Başkanı Selahaddin Adil’den,Türk topçusundan yedikleri darbe ile 18 Mart 1915 akşamı kaçmak zorunda kaldılar.Nusrat Mayın gemisinin Karanlık Koy’a döktüğü 26 mayın,düşmanın canını çok yaktı. 10 gün boyunca,o mayınları orada tesbit edemeyen Fransız pilot yüzbaşı Keprad,öz babası Amiral Keprad tarafından gemide kurşuna dizildi.Kara harekatı planlayarak Çanakkale’yi geçmek isteyen Haçlılar 25 Nisan 1915’de Gelibolu Yarımadası’nın 7 noktasına çıkarma yaptılar.8,5 ay süren Çanakkale Kara Savaşlarında başkomutanımız,5. Ordu komutanı Alman Liman Von Sanders Paşa idi.

 

Maalesef,resmi tarih ders kitaplarında bu olaylar tam olarak anlatılmadığından insanlarımız ya yanlış,ya eksik biliyorlar.Mustafa Kemal’i Çanakkale’de başkomutan,askerlerimizi de Cumhuriyet dönemi askeri sananlar var.    

Oysa ki,henüz Cumhuriyet kurulmamış,M. Kemal Osmanlı subayı,Padişah 5. Mehmet Reşat,Enver Paşa da genelkurmay başkanı.

Yarbay Mustafa Kemal,19. ihtiyat tümeni kumandanı.Vazife yaptığı Kuzey Cephesi (Arıburnu-Anafartalar) bölgesinin kumandanı ise Esat Bülkat Paşa’dır.Bu cephede Anzaklar ile savaşılmıştır.                                                       

İngiliz ve Fransızlar ise,Güney Cephesine (Seddülbahir-Alçıtepe-Kerevizdere) çıkarma yaptılar. Onları burada,9. tümen kumandanı Albay Halil Sami Bey,26. Alay kumandanı yarbay Hafız Kadri Bey,20. Alay kumandanı Binbaşı Halid bey,3. Tabur kumandanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey karşıladı. 18 Mart Deniz savunmamızın kahramanı olan Albay Selahaddin Adil,12. Tümeni ile Güney Cephesinde destan yazdı.19 Mayıs gece taarruzunda tümeninin yarısı   şehid ve gazi olan Hasan Askerî Paşa,kalan askerleri ile Güney cephesine indi ve müthiş kahramanlıklar gösterdi. MAALESEF,bunlar ders kitaplarımızda bu güne kadar hiç yazılmadı,anlatılmadı.                                                                                                     

Yahudiler,tarihlerinde ilk defa Müslüman-Türklere karşı,Osmanlı’ya karşı Çanakkale’de çarpıştı.600 kişilik Siyon Katır Birliği ( Ester Bölüğü) olarak savaşa katıldılar.Bugünkü İsrail bayrağı,henüz israil Devleti kurulmamış olmasına rağmen ilk defa burada kullanıldı.Zaten,İsrail de 1946’da İstanbul,Beyoğlu’nda Mısır Apartmanında   kuruldu.                                                                                                                       

Alman başkomutan Liman Von Sanders’in ve diğer Alman komutanlarınkasıtlı,yanlış,hatalı savaş ve   savunma planları yüzünden çok ağır kayıplar verdik.Güney cephe kumandanı Weber Paşa ile Zodeştayn adlı Alman komutan "yanlışlıkla ! "iki Türk birliğini çarpıştırdı.Weber görevinden alındı.Yerine 2. Ordu Kumandanı Vehip Koçi Paşa atandı.28 Haziranda İngilizler Zığındere Hastanesini vurdular.Bunun üzerine 1. Kolordu Kumandanı Mehmet Ali Paşa,3. ve 5. tümenleriyle İngilizleri perişan etti.Biz de 3 günde 16 bin şehid verdik.Güney Cephesi,mücadele ve zafer bakımından,Kuzey cephesinden daha fazla olduğu halde,kitaplarda hiç bahsedilmedi.                                                                                               

Çanakkale Kara Savaşlarında,Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kurduğu dünyanın en büyük kara ordusu çok büyük darbe aldı.10 bin kadar üniversiteli,liseli ortaokullu talebe ve yedeksubayımız şehid oldu.Halbuki onlar yeni kurulacak devletimizin beyin takımı,yöneticileri olacaktıOnların yerine,savaşa katılmayan gayr-i müslimlerin çocukları kaldı.Hepsi zengin ve tahsilli !!! Hepsi Müslüman-Türk isimleri aldılar. Tabii ki,bu millete bunlar da anlatılmadı.                                                                         

İngilizler,Gelibolu yarımadasını 1936’da terkettiler.Tüm mezarlık ve anıtlarını yapmış,bitirmiş olarak.Biz ise,1950 yılına kadar,şehitliklerimizi,savaş alanlarını " Yasak Bölge" ilan ettik.Kimse babasını,dedesini arayamadı.Ama,köylüler tüm savaş kalıntılarını "hurda" olarak satıp geçimlerini temin ettiler.Abdülhamid Han’ın aldığı gazi toplarımız,devlet ihalesi ile hurdacılara satıldı.Tabyalar,savaş alanları pislik,mezbelelik,ahır haline geldi. Namazgah tabyasının köylüler tarafından ahır olarak kullanıldığını senelerce müşahade ettim.                                                        

"Çanakkale Geçilmez" diye bize ezberlettiler.Geçilemedi,İstanbul işgal edildi.İşgal kuvvetleri bir tek mermi atmadan işgalden vazgeçip döndüler.Geçilemedi,Osmanlı yıkıldı.Geçilemedi,Kerkük-Musul ve tüm petrol havzaları elimizden çıkıp İngilizin eline geçti.24 milyon km. kare Osmanlı toprağında 30 devlet kuruldu.İngilizler sınırlarını cetvelle çizip yönettiler.Osmanlının bir Vali ile yönettiği Arap Yarımadasında kan ve gözyaşı hiç bitmedi.Çanakkale geçilemedi böyle oldu! Ya geçilseydi,neler olurdu?Geçilemedi,hayatımız,yaşantımız,inançlarımız,İslami hayatımız,örf,adet,gelenek,göreneklerimiz dumura uğradı,asimile olduk.Yaşantımız,benzememek için çarpıştığımız İngilizlere benzedi.Çanakkale geçilmedi,öyle mi?!     

Yaşanan,gerçek tarihi,gerçek olayları,arşivleri,doğru dürüst ortaya çıkaracak,anlatacak,yazacak,lafı eğip bükmeyecek, mert,dürüst,namuslu tarihçilere ihtiyacımız var.                                                                                            

Bizden söylemesi !