ALEVİ KİM,SÜNNİ KİM ?!

ALEVİ KİM,SÜNNİ KİM ?!

12/10/2016

Bu ayrımcılık,bu tartışma,bu fitne daha çok uzun zaman sürecek gibi görünüyor.Çünkü,İslam düşmanları,hristiyan,yahudi ve masonlar bu ayrılıktan istifade ediyorlar. Üniversitede talebe iken,Sivaslı ’’Bayyozgat’’ ailesi komşumuz idi.5 vakit namazlarını kılan,Ramazan oruçlarını tutan,tesettürlü,güzel ahlaklı insanlardı.’’Biz Aleviyiz’’diyorlardı.Sonradan öğrendik ki;   İmam-ı Azam Numan bin Sabit Hz.  ’’Gerçek Alevilere ilşmeyiniz.Onlar bize yakındır,kardeşlerimizdir.’’ buyurmuş.Alevi kardeşlerimizin sevdiklerini söyledikleri İmam Cafer-i Sadık Hz. leri, İmam-ı Azam’ın hem üvey babası,hem de hocasıdır. Biz,Ehl-i sünnet Müslümanlar olarak 12 imamı,İmam Cafer-i Sadık Hz. lerini severiz,zaten her müslüman da sevmek zorundadır.Ehl-i Beyti sevmeyenden Müslüman filan da olmaz.Ama,asıl olan,insanın kalbinde yer verdiği,sevdiğini söylediği kıymetli insanlara benzemeye çalışmaktır.Onları sevmek demek,onların ilmine,irfanına,ahlakına,ibadetine,kulluğuna benzemeye çalışmak demektir. Sünni Müslümanım diyen birisinin hayatında Kuran-ı Kerim ahkamı,Hz. Muhammed’in ahlakı,haram,helal,farz,vaciplere dikkat etmek yoksa bu nasıl bir sünniliktir?! Aleviyim diyenlerin hayatı,yaşantısı,şayet,Hz. Ali,Hz. Hasan,Hz. Hüseyin,Hz. Fatıma,Hz. Zeynep gibi değilse, onların imanını,ilmini,ahlakını,edebini taşımıyorlarsa bu nasıl bir Aleviliktir?!

Hiç kimse kendisini kandırmasın.Zaten Allahü tealayı kandıramayız.

Ahmakça bir kör döğüşü,bir horoz kavgası gibi kendi aramızda tepişmekten, gerçek düşmanları göremiyoruz. İngilizler,yahudiler ve masonlar İslam alemini bölmüşler,kavga ettirip seyrediyor ve bundan nemalanıyorlar.

Alevi,Hz. Ali evladı demek olup,300 yıl öncesine kadar Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in torunlarına (Seyyid ve Şeriflere) Alevi denirdi. Ehl-i Beyt, İslamiyyeti Hz. Muhammed Efendimizden(Aleyhisselam) öğrendiler,yaşadılar,yaşattılar.Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed ’den ayrı,gayrı insanlar değil ki,imanları,ilimleri,ibadetleri farklı olsun.Bundan dolayı, 12 İmam Ehl-i sünnet itikadında idiler. Bugünkü sapık Şia inancını taşımıyorlardı. Şia, Hz. Ali zamanında, Yemenli Yahudi Abdullah bin Sebe’ tarafından kuruldu. Bu yahudi,Hz. Ali’ye ’’Sen tanrısın’’ dediği için Hz. Ali tarafından Medayin’e sürüldü. (Tam İlmihal,S. 61) Bu fitneciler, ’’Hz. Alinin izindeyiz’’ diyerek,Müslümanların çok sevdiği mübarek Alevi ismini kendilerine takıp,İslam düşmanlığını bu maske altında yapıyorlar. ’’Alevi’’ ismini taşıyan bu sinsi İslam düşmanları,Hurufilerin Cavidan kitabı ve 1958 de basılan Hüsniyye kitabındaki uydurma hikayelerle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Alevi kardeşlerimiz,bu sapıkların kötülediği Sünni Müslümanların camilerine girseler,her camide Hz. Ali,Hz. Hasan,Hz. Hüseyin’in isimlerinin tablo halinde yazılı olduğunu görürler. Hz. Ali radyallahü anh, Eshab-ı Kiramın hepsini severdi.Hz. Ömer’in de müşaviri,dert ortağı idi.Hz. Fatıma’dan olan kızı Ümmü Gülsüm’ü, Hz. Ömer ile evlendirmişti.Yani,Hz. Ali,Hz. Ömer’in kayınpederi idi. Şia’nın azgınları,sünni Müslümanlara ’’Ömerin piçleri’’ diyerek,aslında Hz. Alinin kızına ve Ehl-i Beyt’e de hakaret etmekteler. Hz. Ali bir hutbede Hz. Muaviye için, ’’Kardeşlerimiz bizden ayrıldı.Onlar kafir ve fasık değildirler.’’buyurdu. Fetih suresinin son ayeti,(Eshab-ı Kiramın birbirlerini çok sevdiklerini) haber veriyor. Peygamber Efendimiz de; ’’Eshabımın hiçbirisine dil uzatmayınız.’’ buyuruyor. Hz. Ali’yi,Ehl-i Beyti sevmek bahanesi ile diğer Sahabilere dil uzatmak,Allah ve resulüne karşı gelmek olur. (Herkese Lazım Olan İman,S.42)

SU TV ’nin eski sahibi Yalçın Özdemir ise,Cemevleri için şu açıklamayı yapmıştır. ’’ Alevilerin zikir yeri Dergahtı.Şehirlerdeki ilk Cemevleri 1990’larda yapıldı.Cem Evlerini devlet yaygınlaştırdı.Tarih boyunca,Alevi geleneğinde Cemevinin yeri olmadı.Cemevleri bir Ergenekon projesi idi.Cemevlerinin ibadethane sayılması için yürütülen kampanyaların temelinde farklı niyetler var.Cemevleri,iktidarı yıkmak için ortaya atılmış,üç-beş sene içinde akıl almaz bir şekilde büyütülmüş örgütlenmedir.’’  Câmi kelimesi,cem olunan,toplanılan yer demektir.Cebrail,Azrail,Mikail,İsrafil adlı meleklerin isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur.İlk minareyi yaptıran Hz. Muaviye’dir.Namazda rükudan kalktığımızda söylediğimiz ’’Rabbena lekel-hamd’’ sözünü ilk söyleyen Hz.Muaviye’dir.Bu sözü Peygamber Efendimiz beğendiği için ’’sünnet’’ olarak kabul edilmiştir. Hz. Hüseyin radyallahü anh Kerbela’da şehid edildiğinde, Hz. Muaviye hayatta değildi.İslam Alimlerinin,evliyanın en büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hz. leri,Mektubat adlı eserinde,Yezid’e ’’alçak Yezid’’ demektedir. Alevi kardeşlerimiz, İslam Alim ve Evliyadan olan Hacı Bektaş-ı Veli Hz. lerinin ’’MAKALAT’’ kitabını okumuşlar mıdır?! Orada anlatılan, 4 kapı,40 makamdan haberleri var mıdır?! Sünniyim diyenlerin kaç tanesi, ’TAM İLMİHAL’’ gibi muteber bir İlmihal kitabı okumuş,oradan imanı,küfrü,helel,haramı,farzı vacibi öğrenmişlerdir?! Sadece, ’’Aleviyim’’ demekle, ’’Sünniyim’’ demekle bu iş olmuyor !  Görülüyor ki; kendilerine ’’Alevi’’ süsü veren hain ve sapıklar hariç,gerçek Alevilerle,Sünniler arasında bir ihtilaf yoktur,olamaz,olmamalıdır. Bütün mesele,Kitap,Sünnet,İcma,Kıyasa bağlı olarak İslamiyyeti yaşamaktır.Resulallahı,Eshab-ı Kiram’ı,Ehl-i Beyti,tüm Allah dostlarını,salih müslümanları sevmektir. Ölçü budur. Kendi kafamızdan ve nefsimizden birtakım sahte ölçüler uydurma hastalığını da bırakmamız lazımdır. Dostlarımızı sevindirelim,düşmanlarımızı güldürmeyelim.

Bizden söylemesi !