ABDÜLHAMİD HAN DOSYASI (Batıcılar,İslamcılar,Türkçüler)

ABDÜLHAMİD HAN DOSYASI (Batıcılar,İslamcılar,Türkçüler)

07/05/2016

Bu bölümde,İngilizlerin,Yahudilerin,Masonların yalan ve entrikalarına aldanıp Abdülhamid Han’a düşman olan,Osmanlının yıkılmasına bilerek veya bilmeyerek yardım etmiş olan bazı şahıslardan bahsedeceğiz.Maksadımız,hiç kimseye hakaret etmek,küçültmek,aşağılamak değildir.Sadece,anlatılmayan,yazılmayan doğruları,gerçekleri açıklamaktır.                                          

’’Batıcı’’ zihniyetin meşhurlarından birisi Tevfik Fikret’ tir.’’ Cin de yok,melek de,Cin de biziz melek de/ Dünya dönecek Cennete insanla inandım.’’ şeklinde Amentü yazmıştır.Oğlu da,tahsil görmek için gittiği Amerika’da Presbitiriyen Kilisesinde papaz olmuş ve öyle ölmüştür.Çok hızlı bir İttihadçı iken,İttihadçıların daha sonraki icraatlarını görünce onlara cephe almıştır.Robert Kolej’de Amerikalıların himayesine girmiş,hem Abdülhamid Han’a,hem de İttihadçılara hakaretler yağdırmıştır.

Abdülhamid Han’a bombalı suikast hazırlayan Belçikalı Taşnakçı Ermeni terörist Edward Joris’e hitaben yazdığı şiirde; ’’ Ey şanlı avcı,dâmını beyhude kurmadın/ Attın fakat yazık ki,yazıklar ki vuramadın.’’ diye onu över.Tevfik Fikret,rahmetli Prof. Ayhan Songar’a göre tedavisi mutlaka gerekli bir ruh hastasıdır.Bir şiirinde de,’’ Milletim nev-i beşerdir.Vatanım ruy-ı zemin’’ demiştir.Yani,milletim tüm insanlık,vatanım da tüm dünyadır,demektedir.                                                        

Diğer meşhur ’’ Batıcı’’ Abdullah Cevdet’tir.’’ Abdülhamid Han hakkında yüz yalan uydurdum.Sonra bu yalanlara kendim de inandım.’’ diyen Abdullah Cevdet,18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazını geçmek için saldıran İngiliz,Fransız donanmaları için de; ’’Medeniyet ayağımıza kadar geldi,biz geri teptik.’’ demiştir. ’’Savaşlardan dolayı,Türk kadınlarını ilkah edecek safkan Türk erkeği kalmadı.Macaristan’dan damızlık Türk erkeği ithal edelim.’’ sözü çok meşhurdur.  Ali Suavi adındaki ’’Batıcı’’ İngiliz ajanı ise,bir İngiliz bayanla evlidir.Her türlü Osmanlı ve Abdülhamid düşmanlığını yapar.İngilizlerin desteklediği bir darbe ile Abdülhamid’i tahttan indirip,5. Murad’ı tahta çıkarmaya çalışırken muhafız 7-8 Hasan Paşa tarafından sopayla öldürülür.Karısı Mary,tüm belgeleri yakıp İngiltere’ye kaçar.                                                              

İslamcıların en meşhuru,şüphesiz Mehmet Akif’tir.Halen müftü ve vaizlerin hutbelerde şiirlerini okuduğu,İslam Alimi yerine konan,şiirleri Hikmet sanılan Akif’in hocası Muhammed Esed,Yahudi iken Müslüman olduğunu söyleyen,Vehhabi-Selefi meşrep ve tefsir yazan birisidir. ( Kadir Mısıroğlu,Tahrif Hareketleri,3. Cild,S. 686 ) Muhammed Esed,Kral Suud’la,Cinnah ve İkbal’le tanıştıktan sonra Portekiz’e yerleşir ve orada ölür.Mehmet Akif, Teşkilat-ı Mahsusa üyesidir,yani istihbaratçıdır.Enver Paşa’nın en yakınlarındandır. Safahat şiir kitabının 1966 öncesi baskılarında yer alan bir şiiri ,daha sonra baskılardan çıkarılmıştır.Bu şiirde Abdülhamid Han’a şöyle der: ’’ Sofrasında şampanyası hala ayran / Yirminci asırdan utan bari a hayvan.’’

İttihadçılar içinde Abdülhamid Han’a onun kadar küfür ve hakaret eden yoktur.   Safahat’ta halen bulunan İstibdad şiirinde Abdülhamid’e hitaben; ’’Ne mel’unsun ki,rahmetler okuttun ruh-u İblise’’ demektedir.Bundan başka,yine Sultana hitaben kızıl kafir,haydut,hayvan,maymun,nekbet,rezil gibi hakaretleri vardır.                                                                    

Mehmet Akif ve onu bu yola iten Cemaleddin Efgani,Muhammed Abduh hakkında daha fazla bilgi isteyenler,merhum Ahmet Davutoğlu Hoca’nın ’’ Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri ’’ kitabını mutlaka okumalıdırlar.

( Devam edecek )